Stolte prisvinnere fra Statens vegvesen: Ivar Christiansen (f.v.), Terje Moe Gustavsen og Per Andersen.
Stolte prisvinnere fra Statens vegvesen: Ivar Christiansen (f.v.), Terje Moe Gustavsen og Per Andersen.

Statens vegvesen er Norges mest åpne etat

Statens vegvesen ble onsdag 28. mai kåret til beste etat på åpne offentlige under Digitaliseringskonferansen.

Det var fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud som delte ut prisen til vegdirektør Terje Moe Gustavsen på Digitaliseringskonferansen. "Norges mest åpne etat" var en av kategoriene i Apps4Norge, som er en utviklerkonkurranse basert på åpne offentlige data.

Ypperste klasse

- Statens vegvesen har gjort store mengder data om det norske veinettet tilgjengelig for videre bruk ved å åpne datakilden for Nasjonal veidatabank. Juryen ønsker også å trekke frem at Vegvesenet her har brukt den samme datakilden til egne tjenester som de har delt med videreformidlere. Dette er åpenhet av ypperste klasse og gir videreformidlingsmiljøet en garanti for at datagrunnlaget er oppdatert og av best mulig kvalitet, heter det i juryens begrunnelse.

I tillegg til Statens vegvesen, var også Helsedirektoratet og Kulturrådet nominerte til prisen.

Brukernes behov

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen takket for prisen og mente at det var en stor ære å bli kåret til den mest «datadelingsvillige offentlige etat» i Norge.

- Vårt utgangspunkt har vært at vi ser endringer hos brukerne som etterspør stadig flere elektroniske tjenester. Vi klarer ikke å levere alle disse, men ved å gjøre våre datasett tilgjengelige setter vi også andre i markedet i stand til å lage gode tjenester. Slik får alle det samme grunnlaget på lik linje. Åpne data bidrar også til at våre tjenester blir bedre og at det gir oss en mer effektiv forvaltning. Vi vil fortsette dette arbeidet og vil gjøre alle våre datasett tilgjengelig så raskt som det er forsvarlig å gjøre det basert på kvalitet på dataene. Prisen er svært givende og gir oss stor motivasjon og inspirasjon i vårt videre arbeid, sa veidirektøren.

Skal digitaliseres

Statens vegvesen har gjort veidata tilgjengelig gjennom et åpent grensesnitt som et ledd i moderniseringen av etaten. Dette er i tråd med regjeringens digitalstrategi som blant annet fastslår at Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv.

Forsiden nå