Det blir nattarbeid på tårntoppen til Hardangerbrua på Bu. Når arbeidet pågår må brua holdes periodevis stengt for trafikk.
Det blir nattarbeid på tårntoppen til Hardangerbrua på Bu. Når arbeidet pågår må brua holdes periodevis stengt for trafikk.

Stenger Hardangerbrua

Riksvei 13 Hardangerbrua blir delvis stengt for trafikk om nettene fra og med tirsdag 27. august kl. 23 til fredag 6. september kl. 6.

Veistengingene om natten vil ikke pågå mer enn en time om gangen og veivesenet lover å ta hensyn, så langt det er mulig, til ventende trafikk på begge sider av fjorden.

Arbeid i tårntopp

Årsaken til stengingen er gjenstående arbeid i tårntoppen på Bu. Her skal byggekranen brukes til demontering av installasjoner fra byggeperioden, og deretter løfting og montasje av nye og faste installasjoner på toppen av brutårnet. Tilsvarende arbeid ble  avsluttet på tårnet i Vallavik før åpningen av Hardangerbrua 17. august. Det kan ikke være trafikk på Hardangerbrua når det arbeides med løft og montasje i brutårnet.

Stengingspunktet for trafikken fra Vallavik blir ca. 50 meter før tårnet på Bu. Stengingspunktet for trafikken fra Bu blir mellom rundkjøringen i Butunnelen og tunnelmunningen mot Hardangerbrua.

Fjerner kranen

Når byggekranen på Bu-tårnet har gjort jobben ferdig, skal kranen fjernes. Dette skjer med bruk av helikopter. Fjerningen av kranen skjer stykkevis og delt i løpet av 1 til 2 timer. Arbeidet må skje i dagslys og Hardangerbrua blir stengt for trafikk når operasjonene pågår. For nærmere informasjon om dato og tidspunkt viser Statens vegvesen til trafikkinformasjon på http://www.vegvesen.no/ og tlf. 175.

Forsiden nå