Tømmertoget som sporet av ved Kvam.
Tømmertoget som sporet av ved Kvam.

Stopp på Dovrebanen

Mandag 22. juli ved 15-tiden sporet et godstog av nord for Kvam i Gudbrandsdalen. Det er ikke meldt om personskader, men Dovrebanen har fått skader.

Skinnegangen har fått skader over flere hundre meter, og enkelte master som holder kontaktledningen (kjøreledningen) oppe er kjørt ned. Tømmertoget hadde ikke last da det sporet av.

Mannskaper fra Jernbaneverket sikret skadestedet for strøm på avveie mandag slik at Havarikommisjonen og Jernbaneverkets undersøkelsesenhet kunne gjennomgå skadestedet.

Når undersøkelsene er avsluttet kan toget flyttes, og deretter kan reparasjonene ta til. Foreløpig må skadeomfanget kartlegges mer før Jernbaneverket kan gi en prognose for gjenåpning, men det er på det rene at Dovrebanen neppe åpner i dag, tirsdag 23. juli.

Forsiden nå