17 paller med gods måtte lastes over på en lokal lastebil før varene kunne fortsette mot Bergen.
17 paller med gods måtte lastes over på en lokal lastebil før varene kunne fortsette mot Bergen.

Stoppet med 11,7 tonn overlast

Overlastgebyret ble satt til 24.250 kroner. Det måtte betales på stedet, siden vogntoget var utenlandsk.

Det ble en dyr tur for transportøren som i tillegg til å betale gebyret måtte sette av 17 paller med gods før turen kunne fortsette fra Sokn kontrollstasjon nord for Stavanger på E39 mot Bergen. En lokal bil kom for å hente godset som ble satt av.

Bilen hadde overlast på 4,3 tonn og hengeren hadde med seg 7,4 tonn kg for mye. Til sammen veide vogntoget 55,7 tonn.

Sjåføren opplyste til kontrollørene at han trodde det var lov med så tung last på veien han kjørte på, og at han trodde bil og henger også var godkjent for lasten han hadde med.

Sjåføren slapp fra kontrollen uten reaksjon fra de norske myndighetene. Det var kun bedriften som fikk gebyr.

Det ble ekstra jobb for sjåføren som trodde lasten han hadde med seg var «innafor» når det gjaldt vektbegrensninger.
Det ble ekstra jobb for sjåføren som trodde lasten han hadde med seg var «innafor» når det gjaldt vektbegrensninger.

Forsiden nå