Store Norske må nedbemanne

Store Norske må nedbemanne

I 2012 gikk gruveselskapet med 234 mill. kroner i underskudd, og underskuddet fortsetter i år.

problemer ved oppredningsverket i Svea

 - Jeg tror de ansatte ser at vi må gjøre noe for å bedre resultatet. Det blir nedbemanning i 2013, men jeg ønsker ikke å si noe nå om hvor stor nedbemanningen blir, sier administrerende direktør Per Andersson i Store Norske til Svalbardposten.

Det har vært store i år. Kullet hoper seg opp og lagringskapasiteten ved verket er sprengt. Dette forplanter seg inn i gruvegangene. I perioder må gruvedriften stanses i påvente av ledig lagerplass. Så langt i år har verket renset 189.000 tonn kull mindre enn budsjettert.

I tillegg til dette er kullprisen lav:

- Prisen på kull ligger 15% under det vi har budsjettert med, og krona er sterk, sier Andersson.

Styreleder Annette Malm Justad ser ingen rask løsning på problemene til Store Norske Spitsbergen Grubekompani.

- Store Norske kommer til å få noen krevende år framover, og vi har vært gjennom et år med relativt lav produksjon. Det gir et negativt resultat som spiser av reservene våre. Men Store Norske er, og skal fortsatt være en bærebjelke i Svalbard-samfunnet, sier Justad til Svalbarbposten.

 

Forsiden nå