Avtalen mellom Chalmers og Statens vegvesen ble underskrevet tirsdag på Chalmersska huset i Göteborg, av vegdirektør Terje Moe Gustavsen och Chalmers-rektor Karin Markides.
Avtalen mellom Chalmers og Statens vegvesen ble underskrevet tirsdag på Chalmersska huset i Göteborg, av vegdirektør Terje Moe Gustavsen och Chalmers-rektor Karin Markides.

Svensker hjelper Statens vegvesen

Statens vegvesen har undertegnet en samarbeidsavtale med Chalmers tekniska högskola i Gøteborg. Avtalen har fokus økt kunnskap gjennom felles forskningsvirksomhet.

Det er første gang Vegvesenet inngår en slik langsiktig samarbeidsavtale med et utenlandsk universitet. Avtalen ble underskrevet i Gøteborg i går, tirsdag 4. juni, av veidirektør Terje Moe Gustavsen og Chalmers-rektor Karin Markides.      

Avtalen er todelt. I tillegg til å synliggjøre Statens vegvesen som en mulig arbeidsgiver for studentmiljøene ved Chalmers, er en viktig del å sikre kompetanse gjennom en omfattende felles forskningsvirksomhet.

Attraktiv partner        


- Chalmers er en svært attraktiv partner for Statens vegvesen.  Vi må øke vår forskningsinnsats og sikre vår kompetanse framover. Både for å ta vare på den eksisterende infrastrukturen og for å møte kommende utfordringer knyttet til Ferjefri E39 og andre prosjekter, sier Gustavsen.

Avtalen har fokus på forskning og kompetanseutvikling i tre hovedområder. Nye strukturer og komposittmaterialer til bruer, samt inngående geoteknisk kunnskap for å unngå ras og problemer i brufundament og tunneler. Det tredje satsningsområdet handler om bærekraft og energi. Veivesenet har en visjon om karbonnøytrale veier i Ferjefri E39-prosjektet med inkluderte elementer av vind- og havbasert kraft. Chalmers' forskere skal bidra til å utvikle ulike scenarier for bærekraftige veier.

Store ambisjoner        


- For oss betyr samarbeid med Statens vegvesen at våre forskere får muligheter til å takle noen av de største utfordringer innen infrastrukturområdet, både teoretisk og ute på veien. Det vil gagne kvaliteten både på forskning og utdanning i årene som kommer, sier Chalmers-rektor Karin Marides om avtalen.

Samarbeidet begynner med tre doktorander og 12 eksamensarbeider. Men ambisjonene er mye høyere. Veivesenet og Chalmers har utviklet en oversikt med ca. 50 mulige forskningsprosjekter.

Forsiden nå