Forsøk med fiberarmert asfalt på fv. 30 i Singsås i Trøndelag.
Forsøk med fiberarmert asfalt på fv. 30 i Singsås i Trøndelag. (Foto: Statens vegvesen)

Tester asfalt tilsatt fiber

Forskere tror asfalten kan få lenger levetid hvis den tilsettes polymerfiber.

Dette skal Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, Sintef og Veidekke Industri AS nå teste ut. En fiberarmert asfaltblanding er tidligere blitt testet i laboratorium med positive resultater, og nå skal den testes ute på veien.

I Norge og Norden må asfalten tåle tøff behandling med vintre med mye frysing og tining, og stor slitasjepåkjenning ved bruk av piggdekk.

- Det er ingen veieiere som setter så strenge krav til ingrediensene i asfalt som vi gjør i våre håndbøker, spesielt på høytrafikkert veinett. Vi må være helt i forkant i materialutvikling, sier Joralf Aurstad i Drift og vedlikehold Statens vegvesen.

Tre varianter testes

Trøndelag fylkeskommune har valgt ut tre test-strekninger på fylkesvei 30. Hver strekning er ca. 400 meter.

Her tester de tre varianter av asfaltblandinger, to med polymer og en uten for å bruke til sammenligning:

- Asfaltbetong (Ab 11) med fiber av polyacrylonitrile (fiberarmert asfalt)

- Asfaltbetong (Ab 11) med polymermodifisert bindemiddel (godt testet ut tidligere, brukes på høytrafikkerte veier)

- Asfaltbetong (Ab 11) med standard bindemiddel bitumen 70/100 (referanse)

Tilstandsmålinger de neste årene

- Med en nyetablert veiavdeling fra 1. januar i år, er det faglig viktig og spennende for oss å være med som bidragsytere i et utviklingsprosjekt som dette, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Entreprenøren Veidekke Industri AS, gjennomførte asfalteringen torsdag 18. juni. Nå skal tilstanden på strekningene med den fiberforsterkede asfalten følges opp de neste årene.

Forsiden nå