Rasfarlig parti ved Haukanes.
Rasfarlig parti ved Haukanes.

Totalentreprise i 190 mill. kroners-klassen

Statens vegvesen Region vest skal skredsikre strekningen mellom Folkedal i sørvest forbi Haukanesberget til Salbuvik i nordøst langs fylkesvei 7 i Granvin herad.

Oppdraget gjelder prosjektering og bygging av ca. 965 m hovedvei i dagen, og tunnel inkludert portaler på ca. 1360 m samt elektro- og sikkerhetsutrustning i tunnelen og veilys i dagen. Det skal inn to havarinisjer i tunnelen og nødstasjoner for hver 125 m. Veien skal bygges i dimensjoneringsklasse H1, med veibredde 9.5 m. Tunnelen skal bygges i tunnelklasse B med profil T 9,5.

Statens vegvesen estimerer at verdien på kontrakten vil ligge mellom 150 og 190 mill. kroner.

Fristen for å levere tilbud er satt til 18. september klokken 12.  Tilbudsåpning finner sted samme dag klokken 13 på regionsveikontoret i Leikanger.

 

 

 

 

Forsiden nå