E6 skal ledes forbi Kvam gjennom Teigkampen, som er fjellet midt i bildet.
E6 skal ledes forbi Kvam gjennom Teigkampen, som er fjellet midt i bildet.

Tre kjemper om E6-oppdrag

Sprik på nesten åtte millioner kroner mellom billigste og dyreste tilbud.

Tilbudsfristen for de forberedende arbeidene på ny E6 mellom Vinstra og Sjoa gikk ut mandag 28. januar. Tre entreprenører har meldt sin interesse.

Entreprisen er forberedende arbeider på Teigkamptunnelen som leder E6 utenom tettstedet Kvam, og forkorter veien mellom Vinstra og Sjoa betydelig.

På sørsiden og nordsiden skal tunnelåpningene klargjøres. I tillegg skal det blant annet bygges 400 meter ny lokalveg og etableres en riggplass. Arbeidene skal starte opp i mars, og være ferdig i oktober.

De tre entreprenørene som har meldt sin interesse er:
Haverstad - 31,9 millioner kroner
Hære - 37,8 millioner kroner
AF Gruppen - 39,8 millioner kroner

- Laveste pris er kriteriet for å få denne entreprisen i tillegg til å tilfredstille alle kravene i konkurransegrunnlaget, sier prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.

- Nå skal vi kontrollregne, vurdere tilbydernes kvalifikasjoner og sjekke nødvendig dokumentasjon. Det endelige svaret på hvem av de tre som får oppdraget, er klart rundt 20. februar, sier Moshagen.

De forberedende arbeidene ved Teigkampen er den første av tre entrepriser i utbyggingen av E6 Frya-Sjoa.

Entreprisen E6 Frya-Vinstra har tilbudsfrist 4. mars og byggestart i mai/juni. Konkurransen om byggingen av E6 Vinstra-Sjoa blir lagt ut til sommeren. Her blir det byggestart høsten 2013.

Senere vil det bli utlyst flere mindre entrepriser innen ulike fag eller områder.

Forsiden nå