Hydraulikkopererte sylindre åpner dekslene og gir utrolig god adgang til alle vitale deler i den nye Brøyt X42.
Hydraulikkopererte sylindre åpner dekslene og gir utrolig god adgang til alle vitale deler i den nye Brøyt X42.

Tyngre og kraftigere men rimeligere i drift

Husker du denne saken om Brøyt X42 i A&T nummer 3, 1986? Den er skrevet av Bjørn Eilert Eriksen.

«Inspeksjonsmannskap» på besøk hos Fjordstein for å se på Brøyt X42 i arbeid. Foran fra venstre: Knut Henni, Volvo BM, Arnulf Søyland og Jan Olov Nilsson, Brøyt A/S, overstiger Arne Andersen og maskinfører Jonas Barstad.
«Inspeksjonsmannskap» på besøk hos Fjordstein for å se på Brøyt X42 i arbeid. Foran fra venstre: Knut Henni, Volvo BM, Arnulf Søyland og Jan Olov Nilsson, Brøyt A/S, overstiger Arne Andersen og maskinfører Jonas Barstad.

En utrolig interessant nyskapning, lik forgjengeren utenpå, men med svært mye nytt under skallet. Det er vår umiddelbare beskrivelse av Brøyt X42 som offisielt blir lansert under Bauma i München i april, men som A&Ts medarbeider har sett i full drift hos langtidstestbedriften Fjordstein i Rekefjord. Der har maskinen gått i steinlasting siden september 1985, og har med letthet fyllt det daglige produksjonsvolumet på 2500-3000 tonn stein på toskiftsdriften. Når sant skal sies er kapasiteten langt større enn det blitt buk for, i alle fall om man skal gå ut fra de teoretiske beregningsmodellene som er gjort og hvor rikelig sikkerhetsmargin er lagt inn.

Det er en stolt produsent som hevder at 3. generasjonsmodellen anskueliggjort i Brøyt X42 sammenlignet med forgjengeren har tatt følgende utviklingssprang:
- Drivkilden er mindre enn i X41, men virkningsgraden er langt større og det har gitt en kapasitetsøkning på 20%.
- Med en mindre og mer effektiv motor, nye og mer effektive hydraulikksystemer, er dieselforbruket redusert radikalt. X41 under full drift brukte 30-35 liter i timen, X42 vil ligge på 20-25 liter i timen.
- Dette skjer til tross for at maskinvekten er økt fra 32,5 til 40 tonn, noe som igjen planter maskinen med de store jernjula enda mer solid i bruddet.
- Skuffestørrelsen (standardskuff) er økt fra 3 til 3,4 m 3.
- De nye hydraulikkpumpene arbeider med trinnløs regulering, og arbeidstrykket er økt fra 180 bar til 280 henholdsvis 300 bar for grave- og svingkretsene.
- Og så en virkelig godbit beregnet på de som har ønsket en Brøyt som kan flytte seg selv. Ved hjelp av små Case hydrauliske motorer plassert inne i jernhjulene er Brøyten også blitt selvgående - om man ønsker og vil betale for det.

Nærmest sensasjonelt vil noen si om mulighetene for å få en Brøyt X42 med fremdrift. Det er muliggjort ved å montere tre små Poclain-konstruerte hydrauliske motorer inne i det store jernhjulet. De står fast montert på akselen og driver tanndriftsskiven på hjulet. Oljestrømmen er omdirigert til en styreenhet som sitter på ramma, og hjulene kan styres individuelt.
Nærmest sensasjonelt vil noen si om mulighetene for å få en Brøyt X42 med fremdrift. Det er muliggjort ved å montere tre små Poclain-konstruerte hydrauliske motorer inne i det store jernhjulet. De står fast montert på akselen og driver tanndriftsskiven på hjulet. Oljestrømmen er omdirigert til en styreenhet som sitter på ramma, og hjulene kan styres individuelt.

Da de viktige beslutningene ble tatt om at Brøyts fremtidige liv skal være en skreddersømsfabrikk for bygging av store, drivstoffgjerrige, robuste og effektive lastemaskiner var det duket for rendyrking og spesialisering.

- Vi er klar over vår nisje, og har rettet hele vår produktutvikling etter dette, sier teknisk sjef Arnulf Søyland. Når vekten på X42 er økt er det for å få en lastemaskin som passer som hånd i hanske til tyngden av truckene som benyttes i steinbruddsdrift. De ligger i 35-40 tonnsklassen, og jeg vil tro at X42 i de nærmeste årene vil stå for 70% av volumet fra Brøyt A/S. Maskinen vil selvfølgelig også bli med elektrisk drift beregnet på lasting av stein i tunnel.

- Dere hevder at Brøyt X42 har kapasitet langt ut over de 3000 tonnene som daglig lastes hos Fjordstein. Hva bygger dere på da?

- Studier viser at maskinen ikke har noen problemer med 10 m 3 stein i minuttet. Om vi går ut fra 50 minutters timer vil det si en timekapasitet på 500 m 3, og multiplisert med en spesifikk vekt på steinen på 1,6 kg blir det 800 tonn i timen. Denne teoretiske beregningsmodellen om satt i praksis skulle tilsi at 4000 tonn stein i skiftet er svært realistisk.

Motoren

Forgjengeren hadde valgfri Volvo TD 100G/Caterpillar 3306 DITA-motor. Begge var 6-sylindrede diesler med henholdsvis 271 og 255 hk ved 2000 omdreininger i minuttet. Slagvolumet var på 9,6 og 10,5 dm 3. Disse er byttet ut med den mindre Volvo TD 71A-motoren som gir 198 hk ved 2000 o/min. og har et slagvolum på 6,73 dm 3. Fremskrittet ligger i at den mindre motoren gir mer effekt selv om den skal «dra» på en maskin som er blitt 8 tonn tyngre enn forgjengeren.

Foreløpig har Brøyt i sine forserte utviklingsbestrebelser kun konsentrert seg om Volvo-motoren, men også Cummins har en ny liten fin motor som vil passe som hånd i hanske. Det er planlagt at den skal kunne bestilles etter ønske fra brukeren. Også en mindre Caterpillar er i bilder - som valgmulighet.

Effektivt hydraulikkopplegg

Maskinen i arbeid i bruddet hos Fjordstein.
Maskinen i arbeid i bruddet hos Fjordstein.

De største forandringene med maskinen er muligens de som er knyttet til hydraulikkopplegget. X41 hadde 3 separate tannhjulspumper festet til et pumpefordelingsgear som igjen var montert direkte på dieselmotoren. To av pumpene - hver med to seksjoner - var for graveaggragatet, den siste pumpen styrte sving og viftemotor - også denne delt i to seksjoner.

Disse er nå erstattet med to aksialpumper for gravekretsen og en aksialstempelpumpe for en lukket svingkrets med integrert matekretspumpe og påmonterte tannhjulspumper for kjøle- og styrekrets. Pumpene er montert på to fordelingsgear på motorens svinghjulskrans og drives over det Brøyt-folkene beskriver som en høyelastisk kopling.

Helt vesentlig er at X42 har fått en grenselastregulering, som sørger for trinnløs ytelsesregulering etter motorens turtall, samt en nullslagsregulering som hindrer at det tas ut mer effekt når maksimalt trykk er nådd. Pumpestyringen sørger for at pumpene står i nullstilling inntil operatøren via spakene gir beskjed om at bevegelse ønskes.

Større kraft på sylindrene

Det økte oljetrykket (fra 180 til 280/300 bar) gir en maskin med større kraft. Sylinder for indre bom har fortsatt boring på 180 mm, stagdiameteren er økt fra 90 til 100 mm mens slaglengden er redusert fra 1277 til 909 mm. Skyvekraften er økt fra 46,7 til hele 72,6 tonn. Bomsylindrene for løft har på gammel og ny modell fortsatt en boring på 140 mm, stagdiameter på begge er 90 mm, men slaglengden er økt fra 1550 til 1661 mm. Skyvekraften øker fra 56,5 til 87,9 tonn.

Når det gjelder skuffesylindrene så er de gjort klart kraftigere på den nye modellen. Boring er økt fra 160 til 180 mm, stagdiameteren fra 80 til 100 mm og slaglengde fra 1200 til 1350 mm. Skyvekraften er økt fra 73,8 tonn til hele 145,3 tonn.

Summa summarium, hele graveutstyret er gjort mer robust, det arbeider med et økt oljetrykk og det har radikalt økte skyvekrefter inn i massen.

Skuffemekanismen er for øvrig utstyrt med en automatisk justering av skuffens stilling under løftet, og fallsikringsventil.

Redusert svinghastighet

På et punkt er de maksimale grensene redusert og det gjelder svinghastigheten. X41 hadde en oppgitt svinghastighet på 6 omdreininger i minuttet, X42 har 5,4 o/min. Derimot er vrimomentet på svingdriften økt fra 65,3 til 100 kNm (6660 til 10200 kpm).

En vesentlig endring er også at selskapet har gått over til en kulesvingkrans med innvendig fortanning, som på X50-maskinen. Maskinen manøvreres for øvrig med to spakbetjente styreventiler som er montert ved førerstolen. De styrer sentralen for graveaggregat og sving.

De to stålhjulene er gjort noe mindre, men bredere mens tvillinghjulene bak er økt til 12,00`` x20``

Standardisering

Selv om Brøyt-folkene selv betegner seg som en typisk skreddersømsfabrikk og opererer med små volum, er det i økende grad lagt vekt på standardisering for deres to store modeller. Hytte, svingkrans, innerbom, ventilpakke, sving-gear, dieseltank og hydraulikktank er de samme, og i fremtiden vil trolig enda flere komponenter gå om hverandre.

Hva sier så maskinføreren om den nye Brøyten? Jonas Barstad svarer slik:

- Etter å ha brukt en elektrisk Ruston Bucyrus 110 her i bruddet tok det noen dager å venne seg til en ny lasteteknikk, men jeg føler at vi har fått fin flyt nå. Maskinen er rask, sterk og lett og jobbe med, og meget servicevennlig. På ett felt kan den ikke ta opp kampen med RB 10'ern, og det gjelder rekkevidden. Når vi jobber med å ta ut massen fra 15 meters pall har vi bedre oversikt med den gamle RB-en. På den annen side er Brøyten både lettere å flytte og transportere.

Testkjører Jonas Barstad hos Fjordstein.
Testkjører Jonas Barstad hos Fjordstein.

For de som ikke vet det kan det være verd å registrere at Brøyt fortsatt produserer og selger et betydelig antall av X21 - en fin og ryddig modell som her er under oppbygging på Bryne.
For de som ikke vet det kan det være verd å registrere at Brøyt fortsatt produserer og selger et betydelig antall av X21 - en fin og ryddig modell som her er under oppbygging på Bryne.

Forsiden nå