De polske bergingsmannskapene ble sendt hjem med uforrettet jobb. De manglet rett utdanning for å berge i Norge.
De polske bergingsmannskapene ble sendt hjem med uforrettet jobb. De manglet rett utdanning for å berge i Norge. (Foto: Statens vegvesen)

Bergere kjørte 200 mil bomtur med to lastebiler

Ulovlig berging stoppet

Polske bilbergere på jobb i Norge

Statens vegvesen, sammen med politiet, måtte ut for å stoppe en ulovlig berging av et vogntog i Engerdal i Hedmark 28. februar.

Et utenlandsk vogntog hadde kjørt av veien på fylkesvei 26 tre dager tidligere og trengte berging. Firmaet kontaktet først et norsk bergingsselskap, som firmaet mente ble for dyrt.

Firmaet bestilte deretter berging fra et selskap tilhørende i Polen. Dette kom til stedet med en bergingsbil og en semitrailer med en teleskoplaster. Teleskoplasteren skulle brukes til å losse trelasten i vogntoget som måtte berges.

AT.no vet ikke hvor i Polen selskapet kon fra, men de har minst kjørt 100 mil hver vei for å utføre oppdraget - som ble stoppet.

Dette polske vogntoget med trelast hadde stått i grøfta tre dager i påvente av billig berging fra Polen. Bergerne ble sendt hjem med uløst oppdrag på grunn av manglende kompetanse. Foto: Statens vegvesen

Det polske selskapet visste ikke at det kreves utdanning av personell (arbeidsvarsling) som skal bedrive arbeid på eller ved vei i Norge. De ble nektet å utføre bergingen på fylkesvei 26 fordi denne utdanningen manglet.

Lastebilene fra Polen hadde heller ikke alt på stell når det gjaldt dekk, kjetting og bombrikke, så det endte med gebyrer på til sammen 24.000 kroner og bruksforbud på disse kjøretøyene.

Det endte med et massivt tap for det polske bergingsselskapet; fordi man ikke hadde sjekket hva som kreves for å berge i Norge og fordi man ikke hadde sjekket hva som måtte til av dekk, kjetting og bombrikke.

Forsiden nå