Ruth «med krutt» Haug er blitt det yngste æresmedlemmet i NFF.
Ruth «med krutt» Haug er blitt det yngste æresmedlemmet i NFF.

«Ungpike» ble æresmedlem

NFFs yngste og første kvinnelige æresmedlem ble utnevnt på Fjellsprengningskonferansen torsdag kveld.

Det nye æresmedlemmet har vært medlem i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk siden 1989, og har vært et særdeles aktivt medlem.

Det nye æresmedlemmeter er Ruth Gunlaug Haug.

«Vedkommende har gjennom hele sin medlemsperiode vært et særdeles aktivt medlem som siden NFFs elektroniske system ble opprettet i 1993, er registrert som arrangør, foreleser og/ eller deltaker på mer enn 60 ulike arangementer i NFFs regi. Holdt innlegg på Fjellsprengningsdagen for første gang i 1997 og har holdt flere innlegg på denne konferansen i ettertid,» heter det i begrunnelsen fra NFFs styre.

Videre sier NFF-formann Jan Kristianen:

«Vedkommende har gjennom flere år vært genuint opptatt av helhetstankegangen knyttet til tunnelbygging og har ved flere anledninger uttalt at "dette handler om noe langt mer enn snorklipping." For å planlegge, prosjektere og bygge et godt og riktig tunnelanlegg, må man også ha gode kunnskaper om drifts- og vedlikeholdsperioden, som tross alt er den lengste i et tunnelanleggs livsløp. For å få til denne helhetstenkningen, må man også bruke hele bransjen og all den kunnskapen som finnes i ulike deler av bransjen til å skape et godt produkt. Vedkommende har vært opptatt av at NFF skal være den naturlige arenaen for en samlet bransje, både for erfarings- og kunnskapsutveksling og for alliansebygging og gjennom dette sikre ivaretakelse av helheten. Videre at bransjen gjennom NFF og NTN (Norwegian Tunnelling Network) samlet kan promotere sin erfaring og kompetanse utenlands.  Jeg er helt sikker på at årets æresmedlem gleder seg stort over den store oppslutningen om årets arrangement med over 800 deltakere.»

Haug jobber i dag som prosjektleder hos Leonhard Nilsen & Sønner (LNS). Hun har tidligere jobbet lenge for Statens vegvesen.

Forsiden nå