Veidekke bygger vindmøllepark i Berlevåg

Veidekke bygger vindmøllepark i Berlevåg

Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag av Varanger Kraft å bygge infrastruktur, fundamenter og trafobygg til Raggovidda vindkraftverk i Finmark.

Oppdraget er verdt ca. 120 mill. kroner.

Veidekke skal prosjektere og bygge infrastruktur for anlegget, noe som inkluderer 9 km adkomstvei til vindmølleparken, ca. 12 kilometer interne veier, oppstillingsplasser, kabelgrøfter og fundamenter for 15 vindmølleturbiner. I tillegg skal Veidekke bygge et trafobygg på ca. 300 m².

- Vi er svært godt fornøyd med dette oppdraget. Vi har akkurat overlevert Lista Vindkraftverk til Fred Olsen Renewables, så her får vi brukt den kompetansen vi har opparbeidet videre. Vindmølleparker er et spennende område som vi ønsker å satse på, og grønn energi er noe vi ønsker å jobbe med, sier prosjektleder Kjell Skjølingstad i Veidekke.

De 15 vindturbinene vil produsere inntil 45 MW (MegaWatt) installert effekt, som tilsvarer årsforbruket av strøm til 9500 husstander. Veidekke starter prosjekteringen nå, og byggearbeidene i Berlevåg starter i juni. Vindparken skal være ferdigstilt høsten 2014.

Forsiden nå