Det trengs en storstilt utbygging av kollektivtrafikken i Oslo de neste tiårene.
Det trengs en storstilt utbygging av kollektivtrafikken i Oslo de neste tiårene.

Vil bruke 74 milliarder i Oslo

Nye jernbanetunneler, nye t-banetunneler og mange andre infrastrukturprosjekter i Oslo kan de neste årene beløpe seg til 74 milliarder kroner.

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS har levert sin anbefaling om hvordan fremtidens kollektivtrafikk skal se ut i Oslo-området, gjennom en såkalt konseptvalgutredning (KVU), som ble overlevert Samferdselsdepartementet mandag.

- Vi står overfor store oppgaver. Helt avgjørende for hovedstadsområdet at vi får veksten i persontrafikken på kollektivt, sykkel og gåing, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

De tre etatene ønsker seg omfattende utbygging av, jernbane, metro, trikk og knutepunkter i og rundt Oslo. Samlet er de forventede investeringskostnadene beregnet til rundt 74 milliarder kroner fram mot 2040.

Se presentasjon av KVU-en her:
(Artikkelen fortsetter under videoen)

Forventede investeringskostnader* (mrd.kr):

Jernbanetunnel Oslo S–Nationaltheatret–Lysaker/Bislett: 19,6

Jernbanetunnel Bislett–Sagene–Økern–Alnabru-området: 8,8

Regiontogstasjon i Romeriksporten på Bryn: 3,9

Metrotunnel Majorstuen–Bislett–Stortinget–Grünerløkka–Bryn: 16,2

Trikk Ring 2 Majorstuen–Carl Berners plass–Helsfyr–Bryn: 2,2

Trikk Bryn–Økern–Sinsen (Hovinbyen): 1,6

Øvrige tiltak jernbane, metro, trikk: 9,6

Knutepunkter, sykkeltiltak og framkommelighet buss og trikk: 9,2

Påslag usikkerhet: 3,0

Forventet totalkostnad*: 74,1

*Kostnadsestimatene på et så tidlig planstadium er svært usikre og er samlet sett anslått å ha en nøyaktighet på om lag +/- 40 prosent.

Blant prosjektene som vil gi mange anleggsarbeidsplasser i årene som kommer er ny t-banetunnel mellom Majorstuen og Bryn, ny jernbanetunnel Oslo S-Nationaltheateret-Lysaker/Bislett og ny jernbanetunnel mellom Bislett og Alnabru.

I KVU-en ser Vegvesenet, Ruter og Jernbaneverket seg utbygging i tre faser:

Fase 1 | Utvikle dagens kollektivsystemer best mulig fram mot 2030

  • Kapasitetstiltak metro og jernbane
  • Trikk Ring 2 Majorstuen–Bryn
  • Tiltak for buss, trikk, gåing og sykling

 

Fase 2 | Et moderne metrotilbud innen 2030

  • Ny metrotunnel Majorstuen– Bryn via Stortinget
  • Knutepunktutvikling
  • Byggestart for deler av jernbaneanleggene
  • Ny regiontogstasjon Bryn

 

Fase 3 | Et styrket lokal- og regiontogtilbud fram mot 2040

  • Ny jernbanetunnel Oslo S–Nationaltheatret–Lysaker/Bislett
  • Ny jernbanetunnel Bislett–Alnabru-området (S-bane)

Forsiden nå