Kokk og innehaver av Borealis Gourmet, Kolbjørn Moe, står for nyskaping innen fiskemat. Fiskeristatsråden stakk innom kokken på fiskerimessen ifjor høst.
Kokk og innehaver av Borealis Gourmet, Kolbjørn Moe, står for nyskaping innen fiskemat. Fiskeristatsråden stakk innom kokken på fiskerimessen ifjor høst.

Vil ha mer gods på kjøl

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen lover en god Nasjonal transportplan (NTP).

Ifølge Berg-Hansen kan sjøtransporten glede seg til våren og en NTP som ivaretar nærskipsfarten på en svært god måte.

13 mill. tonn

Beregninger viser at det er rom for å overføre ca. 13 millioner tonn gods fra vei til sjø.

På den tradisjonelle Haugesundskonferansen i dag uttalte fiskeri- og kystministeren at regjeringen vil gjøre sitt for at nærskipsfart skal bli et miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til veitransporten.

Reduserer ulemper

- Jo mer gods som fraktes på kjøl, jo mer vil vi kunne redusere transportkostnader, miljøutslipp og andre ulemper forbundet med transport, sa statsråd Berg-Hansen.

Fiskeri- og kystdepartementet er i sluttfasen i arbeidet med å utforme en nærskipsfartsstrategi. Strategien vil være en del av Nasjonal transportplan 2014-2023 som legges fram til våren.

Forsiden nå