Slik kan det komme til å se ut når store cruiseskip seiler under en bro over Oslofjorden en gang i fremtiden.
Slik kan det komme til å se ut når store cruiseskip seiler under en bro over Oslofjorden en gang i fremtiden.

Vurderer bro over Oslofjorden

Samferdselsminister Marit Arnstad har bedt veidirektør Terje Moe Gustavsen vurdere bro over Oslofjorden.

Oslofjordforbindelsen skal utvides, men det er ikke sikkert løsningen er et nytt undersjøisk tunnelløp. Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) vurderer å bygge bro.

- Bygging av ny tunnel bør ikke velges bare fordi denne løsningen kan realiseres raskest og ha lavest investeringskostnad, sier Arnstad til Aftenposten.

Får raskt svar

Hun har bedt veidirektør Terje Moe Gustavsen lage et konkret grunnlag for å kunne vurdere om bro er et alternativ til ny tunnel på Oslofjordforbindelsen. Det kommer fram av et skriftlig svar Arnstad har gitt stortingsrepresentant Borghild Tenden (V).

Svaret fra Gustavsen vil Arnstad ha allerede innen utgangen av januar.

- Ja, det skal vi klare. Utredningen vil nok reflektere den tiden som er tilgjengelig, men vi kan finne gode holdepunkter for pris på broer i ulike traseer, så på et overordnet nivå skal lage en god nok vurdering, sier Gustavsen.

Pris og tid

Vegdirektoratet var i utgangspunktet imot bygging av Oslofjordtunnelen, men har argumentert for at bygging av et nytt tunnelløp er den rette løsningen for at trafikkveksten ikke skal gå på bekostning av sikkerheten. Både pris og tid er viktig i den vurderingen.

For at Norge skal overholde EUs tunnelsikkerhetsforskrift, må nytt tunnelløp eller bro være på plass innen 2019.

Hvor en bro eventuelt skal plasseres er uklart. En mulighet er at den bygges i nærheten av der fergeforbindelsen Horten - Moss i dag går. 

Forsiden nå