Hauger av aske i Estland kan omdannes til CO2-negativt fyllstoff for vinylgulv gjennom et samarbeid mellom Tarkett og Ragn-Sells.

Samarbeid om CO₂-negativt materiale fra aske

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Miljøselskapet Ragn-Sells og den verdensledende gulvprodusenten Tarkett samarbeider om å utvikle fyllstoffer for gulv med aske fra energiproduksjon. Ved å bruke asken og innsamlet karbondioksid som råvarer til fyllstoffet, binder prosessen mer karbondioksid enn den vil avgi.

- Dagens samfunn er basert på et forbruk av naturressurser. Ragn-Sells jobber hele tiden for å få flere materialer og ressurser inn i et kretsløp. Dette krever samarbeid med andre aktører. Tarkett er et utmerket eksempel på et selskap som deler vår visjon, vi gleder oss veldig til å utvikle samarbeidet vårt, sier Pär Larshans, bærekraftssjef i Ragn-Sells.

Ragn-Sells og Tarkett har signert en intensjonsavtale vedrørende samarbeidet. Gjennom Ragn-Sells' teknologi, brukes aske fra energiutvinning i Estland sammen med innsamlet karbondioksid som råvare for å produsere et materiale som heter PCC. PCC er et kalsiumkarbonat som brukes i store volumer i mange bransjer, blant annet som fyllstoff i Tarketts gulv.

Bruken av karbondioksid og eksisterende aske i stedet for jomfruelige råvarer betyr at PCC-produktet blir karbon-negativt. Dette binder mer CO₂ enn produksjonen avgir. I Estland har 600 millioner tonn aske blitt deponert gjennom flere tiår med energiproduksjon, noe som representerer et stort potensial for produksjon, som igjen er med på å motvirke klimaendringene.

Den nye råvaren som utvinnes binder CO2 og bidrar til å senke klimaavtrykket som Tarketts gulv etterlater.

Langsiktig samarbeid for klima på tvers av land

- Dette prosjektet gir oss muligheten til å produsere gulv med råvarer som bidrar til å sanere miljøet i Estland, samtidig som man binder karbondioksid. Som et resultat vil vinylgulvene våre ha et lavere karbonavtrykk og en økt mengde resirkulert innhold. Dette er akkurat den typen innovativt og langsiktig samarbeid som vi tror vil bane vei for et sirkulært og karbonnøytralt samfunn, sier Arnaud Marquis, group Sustainability Officer i Tarkett.

Nesten halvparten av verdens klimautslipp kommer fra produksjon og forbruk av varer, mat og infrastruktur, fordi produsentene er avhengige av jomfruelige råvarer. Karbonavtrykket til Ragn-Sells og Tarketts PCC-materiale beregnes til minus 0,4 kilo CO₂-ekvivalenter per kg materiale.

Ragn-Sells og Tarkett har samme langsiktige engasjement:

- Vi ønsker å drive overgangen til et samfunn bygget på en sirkulær tankegang ved å utvikle og bruke bærekraftige løsninger som motvirker klimautslipp og beskytter miljøet, sier Pär Larshans.

Powered by Labrador CMS