Illustrasjon av Nye Midtbygda behandlingssenter.
Illustrasjon av Nye Midtbygda behandlingssenter.

Signerte stor sykehjemkontrakt

Skanska bygger nye Midtbygda behandlingssenter i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Skanska har signert kontakt med Bergen kommune om bygging av nye Midtbygda behandlingssenter i Bergen. Kontrakten har en verdi på 548 millioner kroner og inngår i ordrereserven for tredje kvartal. 

Etter å ha gjennomført en vellykket samspillsfase, er byggekontrakten for nye Midtbygda behandlingssenter nå signert. Det nye sykehjemmet blir på ca. 14.000 m² og vil inneholde 100 korttidsplasser, dagaktivitetssenter, rehabiliterings- og treningsfasiliteter, kafé og et underjordisk parkeringsanlegg. Prosjektet bygges tett på Åsaheimen sykehjem som Skanska tidligere har bygget for kommunen. 

– Vi er svært glade for at vi sammen med Bergen kommune har klart å utvikle et bygg som tilfredsstiller de ambisiøse klima- og miljøambisjonene kommunen har satt seg. I dette prosjektet har vi virkelig fått utnyttet spisskompetansen som finnes i Skanska innen klima, miljø og energieffektiv bygging. Nå ser vi frem til å komme i gang med byggearbeidene, sier Håvard Tjore, regiondirektør med ansvar for Skanskas byggvirksomhet på Vestlandet.

Prosjektet har ambisiøse klima- og miljømål både for byggefase og ferdig bygg. I byggeperioden vil byggeplassen drives som utslippsfri byggeplass med et mål om 85% reduksjon av utslipp gjennom bruk av elektriske anleggsmaskiner.

Prosjektet blir miljøsertifisert i henhold til Breeam Nor med en målsetting om nivå Excellent. Bygget blir såkalt «Paris Proof» som betyr at det vil bli benyttet klimavennlige materialer, fornybar energi og energieffektive løsninger som er i tråd med Parisavtalen.

Bilde fra signeringen. Fra ventre: Willy-Andre Gjesdal – Direktør Etat for utbygging, Johnny Berg – Prosjekteier Etat for utbygging, Morten Ottesen – Byggherreombud HRP, Bjørn-Oddmar Olsen – Prosjektleder Etat for utbygging, Even Sandtorv Hansen – Prosjektleder Skanska, Håvard Tjore – Regiondirektør Skanska
Bilde fra signeringen. Fra ventre: Willy-Andre Gjesdal – Direktør Etat for utbygging, Johnny Berg – Prosjekteier Etat for utbygging, Morten Ottesen – Byggherreombud HRP, Bjørn-Oddmar Olsen – Prosjektleder Etat for utbygging, Even Sandtorv Hansen – Prosjektleder Skanska, Håvard Tjore – Regiondirektør Skanska

 Prosjektet er også et forbildeprosjekt i Futurebuilt NZEB og bygges på en måte som gjør at det vil kreve lite tilført strøm i drift. Solceller i kombinasjon med et svært effektivt ventilasjonsanlegg, Low-ex varmesystem, passivhusstandard og geobrønner gjør at bygget bare vil forbruke omtrent 40 kWh/m².

Gamle Midtbygda sykehjem skal rives som en del av kontraktsarbeidene og det er lagt opp til utstrakt bruk av ombruk i prosjektet. Ca. 847 m² med hulldekker skal ombrukes i det nye bygget. I tillegg skal 950 m² med systemhimling, 15 tonn bærestål og diverse andre bygningsdeler som ståltrapp, servanter, kabelbruer og dører gjenbrukes.

Det blir oppstart bygging i oktober 2023 og prosjektet skal være ferdigstilt i oktober 2026.

Powered by Labrador CMS