Karstein Ahlin ble i 2020 ansatt som adm. direktør i Volvo Norge. Foto: Espen Braata
Karstein Ahlin ble i 2020 ansatt som adm. direktør i Volvo Norge. Foto: Espen Braata

- Yrker man tar for gitt, er ryggraden i samfunnet

Slik oppsummerer adm. direktør Karstein Ahlin i Volvo Norge AS året vi nå har lagt bak oss.

Publisert

2020 har vært et spesielt år på mange måter for den norske organisasjonen til Volvo lastebiler, noe Ahlin kommer inn på allerede i første spørsmål i dette juleintervjuet med AT.no.

Hvordan vil du oppsummere 2020 for Volvo Norge del?

Et utfordrende år med lederskifter, covid-19 og lansering av nye lastebiler. Forsiktig start, etterfulgt av en meget spesiell vår og et svært godt andre halvår.

Hvordan tror du 2021 blir?

Forutsatt at vaksineringen får den effekten som tiltenkt, og at vi ikke får en bølge nummer 3, tenker jeg at 2021 blir et mer eller mindre normalt år.

Er det noe du angrer på at du gjorde eller ikke gjorde i «annerledesåret» 2020?

Vi, altså samfunnet, skulle ha fokusert på både smittevern og opprettholdt «normal» aktivitet under første nedstenging. Jeg syns vi har lykkes mye bedre med det under de siste månedene og lært oss å leve med viruset.

Er det noe du er spesielt stolt over i «annerledesåret» 2020?

Jeg er stolt over organisasjonen som har opprettholdt den daglige driften, og taklet en lang periode på hjemmekontor i stor usikkerhet. De har levert varene og opprettholdt entusiasmen.

Hva eller hvem har spesielt imponert deg fra året vi nå legger bak oss?

De som holder Norge i gang. Personer som jobber i yrker som ikke kan være på hjemmekontor. Annerledesåret har vist at yrker man tar for gitt, er ryggraden i samfunnet

Miljø og mindre klimautslipp blir stadig viktigere, hva gjør Volvo Trucks for å redusere eget utslipp?

Vi har over tid investert i klimavennlige bygg og har allerede i dag fabrikker med tilnærmet nullutslipp. Som leverandør til transportbransjen er utviklinga av alternative drivlinjer likevel det største bidraget.

Hva er den største utfordringen for bransjen i dag?

Vanskelig å svare kort på det, men jeg tenker at bransjen samlet sett har behov for å øke lønnsomheten, og jobbe under mer forutsigbare rammer og med lengre tidshorisonter.

Beskriv en perfekt jul for deg?

En perfekt jul for meg er en tur til Hafslo og besøke familie og venner. Det skal helst være skiføre og kaldt klart vær. En stille og rolig julefeiring er undervurdert.

Hva er ditt største ønske for det nye året?

At vi raskest mulig kommer tilbake til «normalen» og kan bevege oss fritt rundt om i verden.