Det var ikke god nok lastsikring da denne tømmerbilen ble stoppet på fylkesveien.
Det var ikke god nok lastsikring da denne tømmerbilen ble stoppet på fylkesveien.

Tømmertransport endte med anmeldelse og gebyr på 50.750 kroner

Sjåføren kjørte på fylkesveien uten å ha sikret tømmeret.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Under en «streifkontroll» på fylkesvei 5476 (veien til Feste), ved Myksvoll i Nordhordland (Vestland), traff kontrollører fra Statens vegvesen på en tømmerbil der flere ting ikke var som det skulle.

- Ved kontroll av lastsikringen avdekket vi at tømmerstokkene lå helt usikret. De lå med stor avstand fra lastebilens frontvegg. Det var heller ikke benyttet stropper eller lignende for å sikra lasten, skriver Vegvesenet i en melding etter kontrollen.

Det ble gitt bruksforbud frem til lasten var forsvarlig sikret, og sjåføren ble anmeldt.

50.750 kroner i gebyr

Lasten lå langt fra fremveggen.
Lasten lå langt fra fremveggen.

Tømmerbilen var i ferd med å frakte tømmer fra Tofting, som skulle videre til Eidsnes kai, da den ble stoppet. På Myksvoll skulle tømmeret lastes over på tilhengeren.

Fv. 5476 er i veilisten klassifisert som en BKT8/50-vei. Dette betyr at veien har begrenset maksimalvekter på akslinger og kjøretøy i forhold til de «fullverdige» veiene.

Under kontrollen avdekket Vegvesenet at tømmerbilen totalt veide 29,2 tonn. Maksimal vekt for veien er 22 tonn. I tillegg veide den ene akselgruppen (boggien) 21,5 tonn. Maksimal vekt for denne er 14 tonn. Dette resulterte i et overlastgebyr på 50.750 kroner til transportfirmaet. Det ble gitt bruksforbud og en del av tømmeret måtte losses/omlastes.

Over seks meter for lang

Fra Vollum og utover til Feste er maksimal lengde for kjøretøy/vogntog også begrenset til 12,4 meter.

Vogntoget var 6,3 meter for langt etter veistandarden.
Vogntoget var 6,3 meter for langt etter veistandarden.

Tømmerbil-sjåføren hadde valgt å dra med seg tilhenger helt ut til Myksvoll. Total lengde på vogntoget var 18,7 meter. Ut fra veilisten er det kun tillatt å kjøre med lengde over 12,4 meter frem til Vollum kryss (fra Seim). Videre utover, er 12,4 meter maksimal lengde.

Vogntoget var altså 6,3 meter over dette. Resultatet av denne overtredelsen ble bruksforbud og anmeldelse av sjåføren.

Flere streifkontroller

- Kontrollen i Nordhordland viser at denne typen kontroller er nødvendige. Veiene er klassifisert ned på vekt og vogntoglengde både på grunn av deres faktiske bæreevne og dermed slitasje (bevaring av veikapital), og ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv. Kjøring med overlast av en slik størrelse som vi avdekket 5. januar er derfor ikke bra, og fører til stor slitasje på allerede dårlige veier. På grunn av dette kontroll-resultatet, vil Statens vegvesen ha flere kontroller av denne typen i nær fremtid, skriver Statens vegvesen i presserapporten etter kontrollen.

Veiingen resulterte i et overlastgebyr på 50.750 kroner til lastebileieren.
Veiingen resulterte i et overlastgebyr på 50.750 kroner til lastebileieren.
Powered by Labrador CMS