Illustrasjonsbilde (som riktignok er fra en riksvei i Innlandet, men du finner lister over både fylkesveier, riksveier og kommunale veier i lenken i artikkelen.
Illustrasjonsbilde (som riktignok er fra en riksvei i Innlandet, men du finner lister over både fylkesveier, riksveier og kommunale veier i lenken i artikkelen.

Vinteraksellast i Innlandet

Fra og med torsdag 7. januar 2021 er det innført vinteraksellast på fylkesveier i hele Innlandet fylke.

Publisert

På norske veier er det regler for hvor stor aksellast og totalvekt et kjøretøy kan ha fordi det er begrenset hva veier og bruer tåler av belastninger.

Du finner en oppdatert oversikt over begrensninger for ulike veier (riks-, fylkes- og kommunale veier) og for spesialtransport i gjeldende veilister.

Vinteraksellasten gjelder inntil videre i Innlandet.

Ordningen med spesiell vinteraksellast (bk 10) kan ved mildvær bli opphevet på kort varsel, skriver fylkeskommunen i en nyhetsmelding om den innførte vinteraksellasten.

Powered by Labrador CMS