Interimsbru E6 Stavåbrua i Rennebu kommune, som bygges til venstre i dette bildet, er nå ferdig og åpnes for trafikk onsdag 23. mars kl. 12.00.
Interimsbru E6 Stavåbrua i Rennebu kommune, som bygges til venstre i dette bildet, er nå ferdig og åpnes for trafikk onsdag 23. mars kl. 12.00.

Åpner midlertidig E6-bru

Interimsbru E6 Stavåbrua i Rennebu kommune i Trøndelag åpner for trafikk onsdag.

Onsdag 23. mars kl. 12.00 åpnes den midlertidige brua i for trafikk.

- Vi er veldig glade for at vi endelig kan tilby trafikantene et forutsigbart, effektivt og trygt transportsystem over Stavåa, sier avdelingsdirektør Ruth Helene Myklebust i Statens vegvesen Drift og vedlikehold Midt.

Det har vært manuell trafikkdirigering ved eksisterende bru siden april 2021. Kun ett kjørefelt har vært åpent, og det har i tillegg vært redusert lastklasse. Dette har ført til kø og lang omkjøring for transportnæringen.

Eksisterende bru over Stavåa ble bygget i 1942 og har de siste årene hatt redusert bæreevne. Tilstandskontroller har vist tiltakende svekkelse i konstruksjonen.

For å ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten på veinettet etablerer derfor Statens vegvesen en midlertidig bru i påvente av at Nye Veier skal bygge ny trasé på strekningen Nedgård - Berkåk.

- Norges lengste midlertidige bru

- Brua er den lengste, midlertidige brua som er bygget i Norge – med et totalt spenn på 140 meter, hvorav 99 meter fritt spenn, sier Myklebust.

Når den nye E6-traseen ferdigstilles i 2026, vil den midlertidige brua bli demontert og inngå som ei av Statens vegvesens beredskapsbruer. Slik har den også videre gjenbruksverdi.

Brua er dimensjonert for 10-tonns akseltrykk og totalvekt 60 tonn. Hastigheten vil være 60 km/t som tidligere, med bakgrunn i kurvaturen på veien.

Brukonstruksjonen er kvalitetssikret av Det Norske Veritas gjennom en uavhengig gjennomgang og inspeksjon.

Powered by Labrador CMS