Drammen Trafikkstasjon -kontrollhall.

Bedre informasjons-deling ved godkjenning av tunge kjøretøy

Nytt opplegg skal bidra til å sikre bedre informasjonsflyt.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det er gjennomført en revisjon av godkjenningsordningen for tunge kjøretøy med sentralisert dokumentkontroll. Revisjonen er gjennomført under navnet Trucksafe med bistand fra advokatfirmaet PWC, og avdekket blant annet et forbedringspotensial knyttet opp mot informasjonsformidling mellom Statens vegvesen og kjøretøybransjen for tunge kjøretøy.

Som et resultat av dette ser Statens vegvesen det som «formålstjenlig» å etablere en informasjonsside på vegvesen.no, knyttet opp mot enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy, der følgende sentrale elementer skal bli ivaretatt:

  • Større tilgjengelighet av lik informasjon til alle bransjeaktører
  • Formidling av nyttige lenker til regelverk og endringer av disse
  • Formidling av presiseringer av regelverk, samt krav til dokumentasjon
  • Oppdatert informasjon med hensyn til ventetid for dokumentbehandling

Informasjonssiden omfatter per i dag generell informasjon om godkjenningsprosessen og aktuelle maler for hjelp til å sende inne riktig dokumentasjon. Den omfatter også nyttige lenker og dokumenter, samt angivelse av aktuell ventetid for dokumentbehandling.

Informasjonssiden omfatter også nyheter med mulighet for å abonnere på denne tjenesten via RSS.

- Videre utforming av innholdet vil bli ivaretatt av en redaktør og Kjøretøyavdelingen, og vi ser positivt på en samhandling med bransjen når det gjelder videre innhold av nettsiden. I den forbindelse vil vi presisere at nettsiden eller redaktøren ikke kan benyttes til informasjonsformidling eller veiledning i konkrete godkjenningssaker, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS