Melkøya, januar 2006. Kraftig vind førte til at kjøretøy og utstyr på Melkøya ble oversprøytet med saltvann. På grunn av temperaturer ned mot minus 20 frøs saltvannet raskt til is.
Melkøya, januar 2006. Kraftig vind førte til at kjøretøy og utstyr på Melkøya ble oversprøytet med saltvann. På grunn av temperaturer ned mot minus 20 frøs saltvannet raskt til is.

Denne frontruta vil det ta lang tid å skrape!

Det måtte tas i bruk en hjullaster til is-skrapingen på denne lastebilen som sto på kaia på Melkøya i Finnmark i en storm.

Publisert Sist oppdatert

I januar 2006 rammet ekstremværet «Narve» Nord-Norge, med orkan i kastene. Temperaturen i lufta var fra minus ti til minus 25, mens den effektive kulda var ned mot 50 kuldegrader på grunn av den ekstremt sterke vinden.

Det mest uvanlig ved hendelsen, var den kraftige vindens lange varighet, 17.-22. januar, samt at den kom fra øst-sørøst.

Ved Statoils anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest, ble mye sjøvann sprøytet på anlegg, kjøretøy, skip og utstyr. Vannet frøs til metertykke lag på det som var nærmest vannkanten.

Lastebilen på bildet sto såpass nær kaikanten at den støs fast i «panser-is» og var umulig å rikke.

AT.no skrev i første versjon av denne artikkelen at kjøretøy og utstyr ble tint med stimdamp etter at stormen hadde gitt seg. En som var til stede på Melkøya i januar 2006, Eirik Eilertsen, har nå imidlertid opplyst oss om at det brukt gravemaskin og hjullaster for å få bort mesteparten av isen fra bilen på bildet.

- Semihengerne som stod på kaien med fagverkselementer til kran måtte stimes, den ene var anslått til ei vekt på ca. 50 tonn is. Den på bildet er Fagioli sin semitrailer, men H. Sjøgren og Sønner AS hadde en henger til høyre for bildet, med bredsiden til havet. Det var den som hadde ei anslått vekt på 50 tonn is. Svanen ble bøyd, og hengeren ble kondemnert, opplyser han.

Powered by Labrador CMS