OLJELEKKASJE: Ikke helt innafor at motor og gearkasse lekker olje rette etter godkjent EU-kontroll.

Dette skjer ikke hver dag

RETT FRA EU-KONTROLL: Rett fra godkjent EU-kontroll med oljelekk og punktert dekk til trafikkontroll på Bergsøy.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen gjennomførte trafikkontroll på Bergsøy kontrollstasjon sør for Kristiansund mellom klokka 16-22 den 29. februar. Der ble det avdekket forhold som ikke er hverdagslig i en kontroll.

En lastebil som kom kjørende fra en helt fersk EU kontroll med godkjent EU, hadde ikke andre nødvendige forhold i orden. Sjåføren manglet yrkessjåførkompetanse og brukte ikke fartsskriveren for å registrere kjøre og-hviletid, han vil bli anmeldt for begge forhold, men det var ikke alt. 

Lakk olje, var punktert og feil på rattet

RATTKULE: Rattkule må være av avtagbar type.

- Vi valgte å ta en stikkprøve av EU kontrollen fordi det lak olje fra motoren, i tillegg var ett dekk punktert, rattet var ikke i orden og heller ikke ett sidehinder, forklarer Frank Sandvik i Statens vegvesen.

- I slike saker varsler vi internt til de som har tilsyn med verksteder, legger han til.

Manglet YSK

En utenlandsk fører med opprinnelse fra ett ikke EU land, men med bopel i Norge og som kjørte for ett norsk foretak, hadde ikke nødvendig formell yrkessjåførkompetanse. Foretaket er underrettet og fører vil bli anmeldt for forholdet. Inntil yrkessjåførkompetansen er på plass kan ikke han kjøre for ett norsk foretak.

Fiskeavrenning, lys og manglende vognkort

Fiskeavrenning er ett tilbakevendende problem. En transport fikk bruksforbud inntil det sluttet å renne. 

Lysfunksjon på tilhengere kan være en utfordring. Også på denne økten. Om bremselys ikke virker på tilhengeren gis det bruksforbud inntil det er utbedret. Om ikke lyskontakten er tilkoplet bilen, og at tilhengeren skjuler bilens lys, medfører det anmeldelse. 

Utover dette var det meste i orden, noen mindre avvik som manglende vognkort, mindre alvorlige brudd på kjøre og-hviletid og noen tekniske mangler med krav til utbedring. Ingen overlast, sikthindringer eller mangler ved underkjøringshinder. Ingen begjærte kjøretøy på ANPR

FISKEAVRENNING: Dette ga kjøreforbud inntil det stoppet å dryppe.
Powered by Labrador CMS