Forlenger innkrevingen av bompenger med fem år

Retningslinjene for bompengepakker sier at kostnadsøkning og inntektssvikt ikke skal håndteres ved at innkrevingen blir forlenget. Dette vil man gjøre et unntak fra.

Publisert

Samferdselsdepartementet har gitt tilsagn til forlenget bompengeperiode i Førde. 

– Regjeringen ønsker at viktige lokale prosjekter i Førde blir gjennomført. Derfor har vi gitt tilsagn til at det kan arbeides videre med sikte på en forlengning av bompengeperioden, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Førdepakken omfatter ca. 20 prosjekter i Sunnfjord kommune. Bypakken ble lagt frem for Stortinget i 2014, og året etter startet bompengeinnkrevingen.

Etter planen skulle innkrevingen avsluttes 3. oktober 2028, men analyser av kostnadsoverslagene for gjenstående prosjekter og videre handlingsrom, viser at flere prosjekter vil mangle finansiering dersom ikke bompengeperioden blir forlenget. Sunnfjord kommune og Vestland fylkeskommune ønsker derfor å forlenge bompengeinnkrevingen med fem år til 3. oktober 2033.

Gjør unntak for å forlenge innkrevingen

Retningslinjene for bompengepakker sier at kostnadsøkning og inntektssvikt ikke skal håndteres ved at innkrevingen blir forlenget. Førdepakken blir et unntak fra dette.

– Slik situasjonen er for Førdepakken nå, kan ikke viktige lokale prosjekter gjennomføres dersom bompengeperioden ikke blir forlenget. Derfor har Samferdselsdepartementet, etter en samlet vurdering, kommet frem til at vi kan gjøre et unntak for Førdepakken, sier samferdselsministeren.

Stortinget

Selv om Samferdselsdepartementet har gitt tilsagn om at det kan arbeides videre med sikte på en forlengning av bompengeperioden på fem år, må en sak om forlengning på vanlig måte legges frem for Stortinget.

Powered by Labrador CMS