Tallet på nyregistrerte el-varebiler har skutt i været siden nyttår, og fra onsdag 19.mai justerer derfor Enova justerer derfor støttesatsene for kjøp av el-varebil.

Justerer ned satsene for støtte til el-varebil

Tallet på nyregistrerte el-varebiler har skutt i været siden nyttår, og Enova ser derfor at «støttesatsene kan senkes noe».

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Så langt i 2021 har andelen nyregistrerte elvarebiler vært 20,6 % i januar, 15,7 % i februar og 18 % i mars. Siden Enova lanserte næringslivsstøtten til innkjøp av el-varebiler i august 2019, har foretaket gitt tilsagn om støtte til over tjue tusen biler til nær sagt alle typer bedrifter over hele landet.

- Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi kutter utslipp av klimagasser. Utslipp fra transportsektoren utgjør en tredel av norske utslippene og halvparten av dette er fra veitrafikken. Da er det gledelig å se den store interessen i næringslivet og offentlig sektor for å legge om til utslippsfri varetransport, sier markedssjef for transport i Enova, Gunnel Fottland.

Justerer ned støtten

Den høye aktiviteten innenfor el-varebilsegmentet, gjør at Enova justerer ned satsene for støtte til slike varebiler. Fra en støttesats på 40 prosent av merkostnadene i dag, blir det fra 19. mai en støttesats på 30 prosent. De som søker støtte før 19. mai får støtte etter dagens støttesats.

- Enova følger markedsutviklingen tett, og vi er positivt overrasket over hvor raskt markedet utvikler seg. Vi ser at det har kommet flere bilmodeller på markedet og at denne biltypen er i ferd med å bli det fortrukne valget. Da har våre støtteordninger virket på riktig måte og vi kan derfor ta ned støttesatsene noe. Elvarebilen nyter for øvrig godt av reduserte skatter og avgifter som i tillegg til lave driftsutgifter gjør den til en stadig mer konkurransedyktig alternativ til den fossildrevne varebilen, sier Fottland.

Opprettholder maksstøtte

Enova opprettholder likevel maksstøtten på 50.000 kroner til kjøp av el-varebil. Samtidig videreføres støtten til ladere.

- Enova skal være forutsigbar overfor markedet og denne maksstøtten er godt innarbeidet i bransjen. I tillegg vil denne støtten bidra til at også de bilene som trenger mer støtte kommer lettere inn på markedet, sier Fottland.

Powered by Labrador CMS