Asko har tatt i bruk fire hydrogendrevne lastebiler. Nå ber Svein Sollie, konsernansvarlig for transportområdet i Asko, regjeringen få fart på utbyggingen av fyllestasjoner for lastebiler.

Kritiske til regjeringens veikart for hydrogen

Veitransport-bedriftene er skuffet over at en satsing på hydrogen til tungtransport skal baseres seg på noen få knutepunkt langs kysten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Regjeringen varsler i sitt veikart for hydrogen at den vil etablere fem knutepunkter for maritim transport, med muligheter for at de som trenger hydrogen til landtransport kan koble seg på.

- Dersom vi skal satse på hydrogen, må vi se en vilje både fra offentlige og private aktører til å etablere infrastruktur der lastebilene faktisk kjører, over hele Norge, sier Svein Sollie, konsernansvarlig for transportområdet i Asko.

Selskapet som forsyner hele Norge med mat har allerede fire hydrogenlastebiler i et pilotprosjekt.

Svein Sollie, konsernansvarlig for transportområdet i Asko.

- Asko skal være i førersetet innenfor energi og transport. Vi skal våge å satse. Men da må det legges til rette fra myndighetenes side. Vi må vite at infrastruktur blir tilgjengelig, og vi må ha langsiktige bruksfordeler og finansieringsstøtte. Enova må tilby gode støttevilkår til anskaffelse og leasing av hydrogenlastebiler. Det må vedtas langsiktige bruksfordeler slik at investeringen over tid kan bli konkurransedyktig. Fritak i bomring og halv takst på ferjer fram til 2030 er eksempler, sier Sollie.

Må få fart på virkemidlene

Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn og prosjektansvarlig for H2 Truck.

Prosjektet H2 Truck samler industriaktører i hele verdikjeden for å rulle ut hydrogenlastebiler på norske veier fra 2022. Nå krever partnerne fart i virkemidlene for å redusere eierskapskostnaden for brukerne.

- De tunge lastebilene er de mest krevende kjøretøyene å få over på nullutslipp. Vi vet at omstilling tar tid, og skal vi nå våre klimamål og målene i Nasjonal Transportplan i 2030 har vi ingen tid å miste. Med de rette virkemidlene kan vi starte omstillingen nå, og legge grunnlaget for utslippsreduksjoner som monner også i tungtransporten. Men da må vi manøvrere etter et veikart og ikke et sjøkart, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn og prosjektansvarlig for H2 Truck.

Han mener det haster å ta neste steg for å få ned utslippene fra tungtransport på veiene.

Kan utvikle norsk teknologi og kompetanse

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og arbeider med hydrogen i flere segmenter. Blant disse er industriprosjekter som vil innebære storskala hydrogenproduksjon flere steder i Norge.

Eric Mazzocchi er ansvarlig for Statkrafts satsing på hydrogen til landtransport.

- Vi er glade for at regjeringen vil satse på hydrogen innen industri og maritim transport. Dette har stort verdiskapingspotensial for Norge. Men tungtransport er et bruksområde som kan komme før de andre segmentene. Det finnes produsenter som kan levere hydrogenlastebiler til Norge allerede i 2022. Det kan bidra til et hjemmemarked for utvikling av norsk teknologi og kompetanse. Vi ønsker å forsyne hydrogenstasjoner i Norge med grønt hydrogen basert fra fornybare energikilder, forteller Eric Mazzocchi som er ansvarlig for Statkrafts satsing på hydrogen til landtransport.

- God infrastruktur tar ned risikoen

Veikartet fra regjeringen sier ikke noe om etablering av hydrogenstasjoner for tungtransport. Mazzocchi er bekymret for at dette kan føre til usikkerhet i transportbransjen.

- Det er positivt at Enova gjennom Nullutslippsfondet kan støtte anskaffelse av hydrogenlastebiler. Dette bør utvikles videre slik at infrastrukturen støttes indirekte ved å dekke merkostnaden for brukere av hydrogenlastebiler i forhold til diesellastebiler. Det vil være en god måte for å få de første lastebilene på veien i en skala som tar ned risikoen for enkeltaktørene og gjør fremtidige investeringer lettere, mener Mazzocchi.

Powered by Labrador CMS