Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo.

NLF: - Fullstendig tonedøvt fra regjeringen

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, er lite imponert over regjeringens handlekraft etter fredagens redegjørelse i Stortinget.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Deler av norsk transportnæring er nå i en alvorlig likviditetskrise som følge av de galopperende dieselprisene. At regjeringen ikke benyttet anledningen til å presentere målrettede tiltak for transportnæringen i denne situasjonen er rett og slett tonedøvt. Er det ingen som lytter til næringslivet i denne regjeringen?, spør Geir A. Mo i en pressemelding sendt fra Norges Lastebileier-Forbund.

- Vi står nå i en situasjon der tiden kan være i ferd med å renne ut for mange transport- og entreprenørbedrifter. Dette bryr åpenbart ikke regjeringen seg om – og Stortinget må nå ta ansvar for å unngå et konkursras som vil kunne ramme tusenvis av arbeidsplasser.

- Støre varsler i sin redegjørelse, nærmest i en bisetning, at de vil komme tilbake til tiltak rettet mot norsk økonomi i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Bedriftene som er rammet trenger tiltak som virkelig monner nå – å vente til revidert nasjonalbudsjett er rett og slett ikke godt nok. En rekke europeiske land, deriblant Sverige, har allerede fått på plass tiltakspakker.

Kom med krav

I fellesskap med NHO LT sendte NLF 9. mars et brev til finansministeren og de politiske partiene på Stortinget med forslag til tiltak som vil ha umiddelbar effekt. En rekke næringsorganisasjoner har senere sluttet seg til kravene. Organisasjoner som representerer over 10.000 virksomheter og nesten 250.000 arbeidsplasser står bak kravet om at drivstoffavgiftene må midlertidig fjernes.

Brevet peker på en midlertidig fjerning av veibruksavgiften på diesel inntil krisen er over som et godt verktøy. I tillegg tar organisasjonene til orde for innføring av «Professional diesel», en kompensasjonsordning for transport- og entreprenørbedrifter innenfor rammene av EUs energiskattedirektiv.

Penger å ta av

Dersom situasjonen forverrer seg, mener Mo det må vurderes å fjerne hele eller deler av CO₂-avgiften for næringslivet inntil markedet normaliserer seg. Han er klar over at dette er en brannfakkel, men minner om at dagens situasjon kan få langt mer negative konsekvenser for det grønne skiftet i transportnæringen.

- Dersom våre medlemsbedrifter kommer ut i andre enden av denne krisen med økonomisk brukket rygg, sier det seg selv at kostbare investeringer i utslippsfri teknologi ikke vil være aktuelt på lang tid. Vi trenger ikke grønne insitamenter dersom vi ikke har grønne muligheter!

Han avslutter med å peke på at regjeringens økonomiske handlingsrom øker i takt med oljeprisene.

- Den norske stat får nå enorme ekstrainntekter på salg av olje, gass og elektrisitet. Deler av disse ekstrainntektene må nå brukes til å hjelpe næringslivet gjennom krisen.

Powered by Labrador CMS