Ole-André Isaksen er fjerde års sivilingeniørstudent innen energi, klima og miljø ved UiT Norges arktiske universitet. Han har fått en helt spesiell jobb: Han skal samle inn data når Posten i disse dager gjør historiens første reise med sin elektriske lastebil fra Oslo til Tromsø.

Posten kjører el-lastebil fra Oslo til Tromsø

For første gang skal en el-lastebil kjøre den 1600 kilometer lange strekningen Oslo–Tromsø, i regi av Posten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Ingeniørstudenten Ole André har ansvaret for å samle inn unike data om energiforbruk og lading underveis.

Ole-André Isaksen er fjerde års sivilingeniør innen energi, klima og miljø ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Han har fått en helt spesiell jobb: Han skal samle inn data når Posten i disse dager gjør historiens første reise med sin elektriske lastebil fra Oslo til Tromsø.

Isaksen og sjåføren kjørte fra Oslo mandag 23. august og skal bruke to uker på turen. Underveis skal UiT-studenten samle informasjon om energiforbruk under ulikt vær, kjøreforhold og topografi, infrastruktur for lading og holdninger til el-lastebil.

Spesialiserer seg på fornybar energi

Isaksen har på studiet spesialisert seg innen fornybar energi fra kilder som sol, vind og vann. Han bruker oppdraget som en studietur, der resultater og erfaringer senere kan brukes i en prosjektoppgave.

- Posten har høye klimaambisjoner og jobber målrettet med de miljøvalgene de foretar seg. Jeg er glad for muligheten til å gjøre noe ingen andre har gjort før, sammen med dem. Vi kommer til å høste mange erfaringer på denne turen og prosjektet blir viktig for både Posten og andre som har ambisjoner innen el-transport, sier Isaksen.

- Nybrottsarbeid

Posten er i gang med å bytte ut de store, tunge fossile kjøretøyene sine med fornybare alternativer. De har over lengre tid testet ut sine elektriske lastebiler på Østlandet.

- Testene har gitt gode resultater, forteller pressesjef i Posten, Kenneth Pettersen.

Nå ønsker Posten å høste praktisk erfaring på både langdistanse og hvordan el-lastebilene responderer på ulik topografi. Målet er også at flere av deres sjåfører skal få prøve ut el-lastebilen underveis på turen nordover.

Posten er glade for å ha UiT-studenten om bord i lastebilen.

- Vi er veldig glade for å ha UiT og Ole-André med på dette. Som ingeniørstudent skal han samle inn unike data om hvordan el-lastebilen fungerer på en så lang distanse, sier Pettersen.

Han beskriver turen på 1600 kilometer mellom Oslo og Tromsø i en 19 tonn tung el-lastebil som en manndomsprøve.

- Ingen har kjørt en el-lastebil fra Oslo til Tromsø tidligere. Dette er for oss et eksperiment og et stort erfaringsprosjekt. Dette er nybrottsarbeid, slår Pettersen fast.

Når bilen er fremme i Tromsø blir det verdens nordligste el-lastebil, og den skal settes inn i ordinær drift for å gi erfaring om hvordan den responderer på vinterkulde og røffere forhold enn på Østlandet.

Viktig å prøve ut teknologien i praksis

Clara Good er forsker ved Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) på UiT, og en av underviserne på studiet til Isaksen. Hun er glad for at Posten inviterte dem med i prosjektet:

- Det er interessant, fordi det ser på bruk av elektriske kjøretøy i en reell situasjon. Mye av jobben vi som forskere gjør, dreier seg om simulering og teoretiske beregninger. Her får vi mulighet å se på hvordan teknologien faktisk fungerer i bruk, sier Good.

Hun og kollegene har forsket mye på kombinasjonen av solenergi og elbillading, og hvordan elbiler kan brukes som en ressurs for å lagre energi.

- En tverrfaglig tilnærming der vi ser på både teknologi og samfunn er også viktig for oss, og her passer dette prosjektet godt inn, sier Good.

Viktig med tilrettelegging for el

- Når det gjelder persontrafikk har vi allerede kommet godt på vei. Norges elbilpolitikk har gjort oss til en forgjenger internasjonalt, og viser hvor viktig politisk og økonomisk tilrettelegging er for teknologiutvikling. Jeg mener målet om at alle nye biler skal være fossilfrie fra 2025 er realistisk sier hun.

Tungtransport beskriver hun som mer utfordrende, nettopp fordi kjøretøyene er tyngre og strekningene lengre.

- Men mye av teknologien finnes allerede, og her handler det blant annet om batteriutvikling som vil gi bedre rekkevidde og tilrettelegging av infrastruktur. Dette er jo nettopp det Postens prosjekt handler om, sier Good.

Hun legger til at hydrogen kan spille en rolle for transport over lengre strekninger, og er et tema som er svært aktuelt i nord.

- For å nå målet om fossilfri transport, kreves også framtidsrettede politikere som tør å legge til rette for bærekraftige løsninger.

- Vil finne ut om elbiler er løsningen for fremtiden

Ole-André Isaksen mener turen han er i gang med, kan være med på å vise om elbil er framtiden.

- Jeg er positiv til selskaper som jobber aktivt for å utgjøre en positiv forskjell og for å lykkes i det grønne skiftet. Etter turen og prosjektet vil det være enklere å svare på hva jeg har tro på i fremtiden – og hva som må til for at det grønne skiftet kan skje raskt og effektivt, sier UiT-studenten.

Dette skal Ole-André samle inn data om:

  • ladeinfrastruktur for el-lastebiler i Norge
  • energiforbruk ved forskjellige værforhold og kjøremønstre
  • hvordan el-lastebilen fungerer under arktiske forhold
  • synspunkter og holdninger knyttet til el-lastebil
Powered by Labrador CMS