Everfuel vil levere grønt hydrogen til brenselceller og brenselcellegeneratorer utviklet av Teco 2030. Dette vil gjøre det mulig å kutte utslipp på steder der det er vanskelig å få til utslippskutt, for eksempel anleggsplasser.

- Ut med dieselaggregater og inn med hydrogen-generatorer

Everfuel vil levere «grønt hydrogen» til brenselceller utviklet av Teco 2030, og erstatte dieselaggregater med brenselcellegeneratorer på anleggs- og byggeplasser.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Norske Teco 2030 ASA har inngått en strategisk samarbeidsavtale med den europeiske hydrogenleverandøren Everfuel om levering av «grønt hydrogen» til Teco 2030s brenselceller og brenselcellegeneratorer. Dette skal gjøre det mulig å kutte utslipp på steder der det er vanskelig å få til utslippskutt, for eksempel anleggsplasser.

Avtalen innebærer at de to selskapene vil utvikle løsninger som gjør at Everfuel kan distribuere og levere grønt hydrogen til steder der Teco 2030s hydrogenbaserte brenselcellegeneratorer er i drift, eller til skip, kjøretøy eller utstyr som har Teco 2030s brenselcelleteknologi installert.

Teco 2030 og Everfuel vil fokusere spesielt på å utforske mulighetene for å levere desentralisert strømforsyning for bygge- og anleggsprosjekter uten tilgang til strømnettet i områder der Everfuel har hydrogenkapasitet og -infrastruktur tilgjengelig.

Vil gjøre det mulig å slutte å bruke dieselgeneratorer

Samarbeidet mellom de to selskapene vil gjøre at byggeplasser uten nettilgang vil kunne redusere sine miljøavtrykk og utslipp ved å bytte fra dieselaggregater til brenselcellegeneratorer.

Illustrasjon fra Teco 2030 og Everfuel for å vise det nye samarbeidet.

Det vil også gjøre at man vil kunne lade elektriske gravemaskiner helt utslippsfritt, uten å måtte flytte dem til ladestasjoner langt unna, eller lade dem opp ved hjelp av dieselaggregater.

Samarbeidet mellom Teco 2030 og Everfuel skal også gjøre det mulig for andre typer prosjekter som bruker utstyr og maskiner som er avhengige av strøm, og som ikke har tilstrekkelig nettilgang, å bytte til klimavennlige brenselcellegeneratorer.

Brenselcellegeneratorene skal fungere omtrent på samme måte som en generator som drives av diesel eller annet fossilt brensel, men vil bruke hydrogen som drivstoff og vil derfor være utslippsfrie.

«Grønt hydrogen»

- Vi er veldig glade for at vi har inngått et samarbeid med Everfuel fordi det betyr at vi snart vil kunne tilby våre kunder enkel tilgang til grønt hydrogen som drivstoff til våre brenselceller i områder der det ellers ville vært vanskelig å få til utslippskutt, sier Tore Enger, konsernleder for Teco 2030 ASA.

- Samarbeidet vårt med Everfuel vil gjøre at mange byggeplasser og andre prosjekter og aktiviteter som bruker dieselaggregater nå vil kunne redusere sitt klimaavtrykk ved å bytte til utslippsfrie brenselcellegeneratorer, sier Enger.

«Grønt hydrogen» er hydrogen som er produsert ved hjelp av fornybar energi, slik som elektrisitet fra vannkraftverk, vindturbiner og solcellepaneler. Når transportmidler og andre applikasjoner erstatter sine tradisjonelle forbrenningsmotorer som går på fossile drivstoff med brenselceller som drives med «grønt hydrogen», kan de bli helt utslippsfrie.

- Vil føre til et stort marked for hydrogen

- Vi er veldig glade for at vi nå får mulighet til å utvikle distribusjons- og leveringsløsninger for brukerne av de robuste høykapasitets-brenselcellene som Teco 2030 leverer. Vi tror at det vil føre til at det blir et stort marked for hydrogen, og at det vil introdusere nullutslippsløsninger innenfor sektorer der det er vanskelig å få til utslippskutt, sier Jacob Krogsgaard, administrerende direktør i Everfuel AS.

Powered by Labrador CMS