Kontroll på Taraldrud kontrollstasjon i Nordre Follo 1. juli 2021.

- Viktig innsats for trafikksikkerheten

I løpet av de første seks månedene har Statens vegvesen kontrollert 43.273 tungbiler i Norge.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Vegvesenet jobber for null drepte i trafikken i Norge. Våre utekontrollører gjør en viktig innsats for alles trafikksikkerhet langs veien hver eneste dag, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Rundt 260.000 tunge kjøretøy har vært innom en av landets kontrollstasjoner eller kontrollplasser så langt i 2021. De fleste av disse har fått kjøre videre etter en kort sjekk, men 43.273 er blitt underlagt en grundigere kontroll. Av disse har 22.586 fått skriftlig mangel, 12.880 har fått bruksforbud, 5.453 har fått gebyr og 819 førere er anmeldt.

- De fleste tunge kjøretøyene som ruller på norske veier er i god stand. De aller fleste førerne er også sitt ansvar bevisst og gjør hva de kan for å ivareta sikkerheten. Vår oppgave er å stoppe de som, bevisst eller ubevisst, går på akkord med både sikkerhet og regelverk. Vi jobber for bedre trafikksikkerhet, likere konkurransevilkår i transportbransjen og gode arbeidsforhold for sjåførene, sier Wigdel.

I hele 2020 ble det gjennomført drøye 79.000 tungbilkontroller.

Noterer bruksforbud for rennende last i egen statistikk

- Bruksforbud betyr at kjøretøyet ikke får fortsette før feil eller mangler er utbedret. Det kan for eksempel dreie seg om å fjerne juggel og utstyr som hindrer sikten til føreren eller å sikre lasten bedre. Slike feil er ofte relativt raskt utbedret, mens tekniske feil på bremser kan ta lengre tid å reparere. Da kan kjøretøyet ende opp med å bli berget til et verksted i nærheten av kontrollplassen, sier Wigdel.

Siden påske har cirka 200 kjøretøy fått bruksforbud på grunn av rennende last. Dette gjelder i all hovedsak fisketransporter.

- Vi begynte med en egen statistikk for avrenning, etter ønske fra transportbransjen. Fiskevann er grisete og sleipt og kan i verste fall føre til alvorlige ulykker. Per i dag gir vi bruksforbud fram til avrenningen stanser, men vi vurderer andre sanksjonsmetoder dersom norske fiskeeksportører ikke sørger for bedre tiltak for å stoppe dette, sier Wigdel.

Kronikk: Livsfarlig svineri

Vil stoppe de riktige kjøretøyene

Statens vegvesen jobber hele tiden for å bli bedre til å målrette kontrollene.

- Vi ønsker å bruke det meste av tiden vår på dem som faktisk har feil og mangler. De finner vi blant annet ved å bruke teknologiske hjelpemidler og registre. Vi er også avhengige av erfarne kontrollører som ved hjelp av syn, hørsel og luktesans kan plukke ut de kjøretøyene vi bør se nærmere på. Det har vi over hele landet, sier Wigdel.

Fra den samlede statistikken

Overlast har så langt i år resultert i 3517 bruksforbud og 2141 gebyr.

Mangelfull lastsikring har ført til 3616 bruksforbud og 47 anmeldelser.

Dårlige dekk eller manglende kjettinger på vinterføre har ført til 232 bruksforbud, 1747 gebyr og 4 anmeldelser.

382 førere er blitt anmeldt for grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

Powered by Labrador CMS