Tom Nysted (t.h.) signerte torsdag 21. desember kontrakt på byggentreprisen sammen med Implenias Tone H. Bachke (i midten) og Risas Trond V. Tvedt (t.v.).Bak fra venstre: Kjell Norvald Skjølingstad (Risa), John Magnus Lello (Implenia) og Jan Tønnessen (Agder Energi). Foto: Implenia/Risa
Tom Nysted (t.h.) signerte torsdag 21. desember kontrakt på byggentreprisen sammen med Implenias Tone H. Bachke (i midten) og Risas Trond V. Tvedt (t.v.).Bak fra venstre: Kjell Norvald Skjølingstad (Risa), John Magnus Lello (Implenia) og Jan Tønnessen (Agder Energi). Foto: Implenia/Risa

Implenia og Risa signerte storkontrakt

Selskapene har inngått et arbeidsfellesskap der de skal samarbeide om et prosjekt med verdi 600 mill. kroner.

Publisert

Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Risa AS har signert kontrakt med energiselskapet Agder Energi på å rehabilitere dam og overføringstunnel i Åseral i Vest-Agder.

Det skal blant annet bygge en dam som tar over for den gamle etter at byggeperioden er over. Det skal også bygges en ny tunnel parallelt med den gamle over en strekning på 7,2 km av 13 km. Kontraktsverdien på dette komplekse infrastrukturprosjektet er på 600 millioner kroner.

- Dette er et spennende oppdrag som passer godt inn i vår strategiske satsing på vannkraft-sektoren. Dialogen med både Implenia og oppdragsgiver Agder Energi har vært svært god og vi er glad for å ha fått denne tilliten. Vi gleder oss til å starte arbeidet sammen med Implenia, sier adm. direktør Trond V. Tvedt i Risa AS.

Utsatt for ras

Med 210 meters lengde og 40 meters høyde på det høyeste punktet, vil den nye dammen ved Langevatn reguleringsmagasin doble magasinets kapasitet til ca. 46 millioner kubikkmeter.

Den eksisterende overføringstunnelen som fører vannet fra Langevatn til Nåvatn er utsatt for ras.

Dette er grunnen til at arbeidsfellesskapet Implenia og Risa AS også skal bygge en ny overføringstunnel parallelt med deler av den eksisterende tunnelen.

Bekkeinntak

Fire eksisterende bekkeinntak flyttes for å tilpasses den nye overføringstunnelen eller bygges om.

Med unntak av definerte perioder, vil magasinet og den eksisterende overføringstunnel være i drift i hele byggeperioden på omkring tre år. Prosjektet skal være ferdig ved utgangen av 2020.

- Vi er svært fornøyde med å signere dette prosjektet. Det viser at Implenia kan kombinere høyt nivå på spesialistkompetanse med et konkurransedyktig tilbud, sier adm. direktør i Implenia Norge, Tone H. Bachke.