Rune Smidesang har siden våren 2013 vært en av byggelederne for E6-utbyggingen i Gudbrandsdalen, som er en del av E6 Biri-Otta-prosjektet. Fra januar 2018 har han prosjektlederansvaret for hele prosjektet.

- Selv om etappe 1 av utbyggingen av ny E6 i Gudbrandsdalen, Frya-Sjoa, er ferdig og åpnet for vel ett år siden, venter det mange spennende og utfordrende oppgaver i prosjektet fremover, sier Rune Smidesang.  

Gjenstående arbeider på E6 i Gudbrandsdalen

Smidesang skal først og fremst sørge for å ferdigstille gjenstående arbeider på første etappe i Gudbrandsdalen. Det gjelder mindre tiltak hos noen grunneiere samt oppretting av feil og mangler etter ettårsbefaringer på den nye veien. I tillegg skal tettstedstiltakene langs gamle E6 på Vinstra og i Kvam ferdigstilles.

Han skal også følge opp regulerte tiltak på Sjoa som erstatning for Perkolo bru som falt ned. Dette innebærer bygging av en skogsvei på 750 meter og oppussing av et deponi.

E6 Mjøsbrua-Øyer

På den sørlige delen av prosjektet skal den nye prosjektlederen være med på å ta etableringen av styrings-, regulerings- og overvåkingssystemet på strekningen E6 Biri-Vingrom i havn.

I forbindelse med ny E6 Vingrom-Ensby, forbi Lillehammer, skal han bistå med ferdigstillelse av kommunedelplanen før Nye veier AS tar over det videre arbeidet på strekningen.

Tunnelrehabilitering i Bærum

I prosjektlederjobben for E6 Biri-Otta inngår også arbeidet med å rehabilitere den 750 meter lange Bekkestutunnelen under Bekkestua sentrum i Bærum kommune.

Dette er et tiltak som E6 Biri-Otta-prosjektet har påtatt seg i påvente av oppstart på E6 etappe 2 i Gudbrandsdalen.

Etappe 2

- Den oppgaven som likevel kommer til å kreve mest fra nå og fram til begynnelsen av april i år, er å lede arbeidet med å finne nye løsninger for ny E6 etappe 2 i Ringebu, Sør-Fron og Sel, sier Smidesang.

Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å finne løsninger som gir forbedret samfunnsnytte på etappe 2. Beregninger fra Nye veier og Statens vegvesen viser at det er mulig å spare inntil 1,3 milliarder kroner ved å velge alternative løsninger og traséer.

- Det er viktig for oss å lykkes med dette arbeidet slik at departementet vil velge å prioritere E6 etappe 2 i Gudbrandsdalen ved neste rullering av Nasjonal transportplan, sier Smidesang.