Nye takster i Oslo fra 1. oktober 2017.

Nesten dobbelt så dyrt i Oslo-bommen

Har du en lastebil med Euro V-motor eller eldre, og ikke har fått med deg de nye takstene? Da bør du lese videre:

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

I bomringen i Oslo innføres det fra 1. oktober 2017 tids- og miljødifferensierte takster. Det blir en betydelig økning fra dagens priser som er 35 kroner og 105 kroner for de to takstgruppene.

Det blir størst prishopp for lastebiler med Euro V eller eldre motor/avgassystem - spesielt i rush-tidene. Se alle de nye takstene under:

Takstgruppe 1

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500kg og personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Priser i Oslo fra 1.oktober 2017
Bomstasjonene i Oslo      Bensin / ladbar hybrid    Diesel       El- og hydrogen
Passering utenom rush44 kr 49 kr 0 kr
Passering i rush54 kr 59 kr 0 kr

 

Takstgruppe 2

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Priser i Oslo fra 1.oktober 2017
Bomstasjonene i Oslo          Euro VI      Euro V og eldre      El- og hydrogen
Passering utenom rush102 kr163 kr0 kr
Passering i rush132 kr193 kr0 kr

 

Rushtid

Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på helgedager (lørdag og søndag), offisielle fridager og i juli. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidstillegg.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.

Rabatt

Rabatten for kunder med gyldig Autopass-avtale forblir uendret på 10 %.

Rabatten gjelder uansett hvilket bompengeselskap du har avtale med i Norge eller i Easygo-samarbeidet. Avtalekunder betaler for maks. 60 passeringer per måned og belastes for kun én passering per time.

Timeregel og passeringstak gjelder separat for bomringen i Oslo og bomringen i Bærum. Alle stasjoner er automatiske og passeringer faktureres etterskuddsvis.

Fritak

Følgende er fritatt avgift i bomringen: Motorsykler, buss i rute, utrykningskjøretøy og forflytningshemmede med gyldig parkeringskort, der kortet har en gyldighetsperiode som er lengre enn to år.

Bærum

Takstene i bomringen i Bærum justeres etter alminnelig prisstigning.

Priser i Bærum fra 1.oktober 2017 Takstgruppe 1 og 2
Bomstasjonene i Bærum    Takstgruppe 1    Takstgruppe 2   El- og hydrogen
Hele døgnet18 kr54 kr0 kr
Powered by Labrador CMS