Asko leder an i den elektriske utviklingen av lastebiler i Norge. Her kommer statsminister Erna Solberg kjørende med deres nye Emoss i 2016.

Enova betaler opp til halvparten

Ved kjøp av elektrisk-/hydrogendrevet lastebil/varebiler kan store virksomheter få dekket opp til 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er øvre grense 50 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Enova vil kutte klimagassene i nyttetransporten. Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.

- Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sa Enovas adm. direktør Nils Kristian Nakstad da han varslet om satsingen under Enovakonferansen 31. januar.

Dette er støtten

Støttetilbudet er nå lansert og kriteriene offentliggjort. Enova kan gi støtte til alle kjøretøy i nyttetransport som bruker elektrisitet og/eller hydrogen, med unntak av elektriske personbiler og hybridkjøretøy.

- Dette betyr at vi kan støtte for eksempel hydrogentaxier og el-varebiler. Elbiler har blitt et vanlig syn i proffmarkedet, og vi ønsker å bidra til at også hydrogenbiler og større el-kjøretøy finner veien inn i norske virksomheter, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova.

Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er øvre grense 50 prosent.

Vil modne el-markedet for tyngre kjøretøy

Mens lette el-varebiler i flere tilfeller allerede er konkurransedyktige, kan tyngre nyttekjøretøy koste opp mot tre ganger så mye som tilsvarende kjøretøy med fossilt drivstoff:

- Lønnsomheten vil variere mye fra prosjekt til prosjekt. Særlig for tyngre kjøretøy er markedet umodent, og vi forventer prisfall når flere modeller blir serieprodusert. Derfor baserer vi støtten på faktiske merkostnader og lønnsomhetsvurderinger heller enn fastsatte støttebeløp. Da sikrer vi at vi hjelper markedet framover, og at støttenivået er tilpasset både den teknologiske og kostnadsmessige utviklingen, sier Hersleth i Enova.

Enova stiller som krav at prosjektet må føre til redusert eller konvertert energibruk (fra fossile drivstoff til elektrisitet eller hydrogen) som tilsvarer omtrent 10.000 liter diesel i året.

- Avhengig av driften i den enkelte virksomheten tilsvarer dette omtrent ti lette varebiler, 2–3 taxier eller ett tyngre kjøretøy, sier Hersleth.

Powered by Labrador CMS