Kontrakt er signert mellom Forsvarsbygg og Målselv Maskin og Transport på bygging av ny rundkjøring på E6 i Heggelia, Troms. F.v: Seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg og daglig leder i Målselv Maskin og Transport AS, Frank Eriksen.
Kontrakt er signert mellom Forsvarsbygg og Målselv Maskin og Transport på bygging av ny rundkjøring på E6 i Heggelia, Troms. F.v: Seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg og daglig leder i Målselv Maskin og Transport AS, Frank Eriksen.

Forsvaret byggherre for E6-rundkjøring

Forsvarsbygg har fått i oppdrag av Forsvarsdepartementet å få bygget ei ny rundkjøring.

Publisert Sist oppdatert

Etter en anbudsprosess, er det nå signert en kontrakt med Målselv Maskin og Transport AS om bygging av ny rundkjøring på E6 i Troms som skal sikre trafikken til Forsvarets leirer i Målselv kommune.

Kontraktverdien er på 27,5 millioner kroner inkl. mva.

Økt trafikk

Etter at nye Bardufoss leir i Rusta sto ferdig, har trafikken til og fra Forsvarets virksomhet økt betraktelig i krysset ved kapellet i Heggelia. Nå skal dette blir bedre, med ei ny rundkjøring med anleggsoppstart høsten 2017. Den skal stå ferdig i september 2018.

- Arbeidene som berører trafikken på E6 vil ikke starte opp før tidlig vår 2018, sier prosjektleder Knut Helge Grimstad i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Forsvarsbygg og Statens Vegvesen, der fordelingsnøkkelen på kostnadene er 60/40 prosent. Den nye rundkjøringen skal bygges ca. 100 meter sør for dagens kryss i Heggelia.

Ved E6 bygges det en «miljøgate» med bl.a et opphøyd gangfelt og busslommer. Det vil også bli omlegging av gang- og sykkelveier tilknyttet rundkjøringen.

Infrastruktur

Det er mye infrastruktur som ligger i bakken i dette området; kommunal vannledning, høyspentkabel, telekabler med mer.

- Vi skal tilrettelegge trafikken i anleggsperioden på en best mulig måte med noe omkjøringer, slik at det ikke blir for store hindringer for trafikantene, sier prosjektleder Grimstad.