Fredag 29. september inngikk Statens vegvesen kontrakter med Johs. J. Syltern AS og Kruse Smith AS om bygging av fv. 723 og fv. 14. Fra venstre: Daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS, prosjektleder Hanne Moe i Statens vegvesen og anleggsleder Bjørn Velken i Kruse Smith AS.
Fredag 29. september inngikk Statens vegvesen kontrakter med Johs. J. Syltern AS og Kruse Smith AS om bygging av fv. 723 og fv. 14. Fra venstre: Daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS, prosjektleder Hanne Moe i Statens vegvesen og anleggsleder Bjørn Velken i Kruse Smith AS.

Syltern-kontrakter på flere hundre millioner kroner

Statens vegvesen har inngått kontrakter om bygging av to nye veiprosjekter på Fosen.

Publisert Sist oppdatert

De to prosjektene er 4,6 kilometer ny fylkesvei 723 i Åfjord mellom Ryssdalen og Herfjord, som erstatter en rasfarlig strekning, og ny tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden på fylkesvei 14 i Roan.

Johs. J. Syltern AS er hovedentreprenør på jobben på fv. 723.

På fv. 14 har Johs. J. Syltern AS og Kruse Smith AS fått kontrakten i et arbeidsfellesskap.

- Nå skal vi først ha en runde med samhandling med entreprenørene der vi avklarer forventninger til hverandre og etablerer en felles forståelse av kontraktene. Vi regner med å begynne anleggsarbeidet i månedsskiftet oktober/november i begge prosjektene, sier prosjektleder Hanne Louise Moe.

Fv. 723 Herfjord-Ryssdalen

Den nye fylkesveien skal erstatte en rasutsatt strekning forbi Ryssdalen og Rapet mellom Kvenndalsfjellet og Herfjord i Åfjord kommune.

Prosjektet består av 3,2 km vei i dagen, Ryssdalstunnelen (lengde 760 meter), Herfjordstunnelen (lengde 590 meter) og Ryssdalsbrua (lengde 145 meter). Totalt 4,6 km.

Prosjektet er finansiert med statlige rassikringsmidler, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statkraft og Åfjord kommune.

Det var veldig jevnt på tilbudsåpningen. Se prisene her.

Fv. 14 Sumstad-Hellfjorden

Den nye tunnelen mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 14 i Roan blir ca. 550 meter lang. Ny tunnel skal redusere dagens strekning med ca. en km, og veistandarden vil heves betraktelig. I tillegg vil tidligere problem med ras og perioder med stengt vei reduseres.

I tillegg til tunnelen, innebærer prosjektet å bygge i underkant av en km vei i dagen. Veien skal ha en bredde på 7,5 meter. Fartsgrensen blir 80 km/t.

Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

- Ny fv. 723 skal stå ferdig høsten 2019, mens ny fv. 14 skal være ferdig innen utgangen av 2018, sier Moe.