Slik skal gående og syklende loses over Ring 3 og sideveier ved Norges nasjonalarena for fotball når HAG Anlegg AS har fullført brujobben.
Slik skal gående og syklende loses over Ring 3 og sideveier ved Norges nasjonalarena for fotball når HAG Anlegg AS har fullført brujobben.

HAG Anlegg skal gi fotballfansen bedre kår

NRC Group bygger ny gang- og sykkelbru over Ullevålskrysset

Publisert Sist oppdatert

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Statens Vegvesen for ny gang- og sykkelbru over Ullevålskrysset i Oslo. Kontrakten har en verdi på 155 millioner kroner og skal utføres av NRC Groups datterselskap HAG Anlegg AS.

Den eksisterende gitterristbroen over Ullevålskrysset er for smal, med dårlig kapasitet. Det reduserer fremkommeligheten for brukerne, spesielt i forbindelse med arrangementer på Ullevål stadion. Broen tilfredsstiller heller ikke kravene til universell utforming. Den nye broen blir 290 meter lang, inklusive ramper på 116 meter, og vil få egne felt for både gående og syklende.

- Vi er godt fornøyde med denne kontrakten og ser frem til å bidra til økt fremkommelighet i området rundt Ullevål stadion og Ring 3, sier Geir Nilsen, daglig leder i NRC Norge.

Arbeidet skal etter planen starte opp i oktober i år, med ferdigstillelse i august 2019.

Tildelingen har en klagefrist på ti dager, og signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.