Kontraktsignering: F.v. Morten Moe, Ivar Roland og Johan Hansson fra Peab Anlegg, Haakon Alfstad, Steinar Bysveen, Jan Petter Birkeland, Torleif Sætrevik og Bjørn Solberg fra Statkraft og Eivind Torblaa fra Fosen Vind.
Kontraktsignering: F.v. Morten Moe, Ivar Roland og Johan Hansson fra Peab Anlegg, Haakon Alfstad, Steinar Bysveen, Jan Petter Birkeland, Torleif Sætrevik og Bjørn Solberg fra Statkraft og Eivind Torblaa fra Fosen Vind.

Peab bygger vindpark på Hitra

Peab Anlegg er tildelt kontrakt i «Europas største landbaserte vindkraftprosjekt».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Fosen Vind etablerer «Europas største vindkraftprosjekt på land»; seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW.

Hitra II er den tredje i rekken av de seks vindparkene. I november starter Peab Anlegg arbeidet med tolv kilometer vei, 26 vindturbinfundamenter og øvrig infrastruktur i området. Hitra II vindpark i Sør-Trøndelag bygges for en kontraktssum på 170 millioner kroner.

Mannskap rett fra Båtsfjord

- Vi er svært tilfredse med at Peab er tildelt denne kontrakten. Timingen kunne ikke vært bedre. Vi avsluttet nylig vårt arbeid med å bygge Hamnefjell vindpark i Båtsfjord, og står klare med materiell og mennesker til en ny og spennende vindparkjobb, sier avdelingssjef Johan Hansson i Peab Anlegg.

Hitra II vindpark.
Hitra II vindpark.

- Det er med både respekt og glede vi signerer nok en kontrakt på bygging av en vindpark i Norge. Vi får brukt all vår erfaring og kompetanse i denne type totalentrepriser, og vi vil gjøre vårt ytterste for at Statkraft får overlevert en vindpark de kan være stolt av, sier administrerende direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

26 turbinfundamenter

Fakta om Hitra II vindpark

  • Produksjon (GWh) 290
  • Installert effekt (MW) 93,6
  • Byggestart 2018
  • Turbinmontasje 2019
  • Idriftsettelse 2019
  • Vindturbiner 26
  • Veier, adkomst pluss interne (km) 18
  • Kommune: Hitra

Hitra II vindpark etableres i tilknytning til eksisterende vindpark, som eies og drives av Statkraft. Adkomstveien inn til vindparken ble nylig oppgradert for å kunne tåle frakt av turbiner som er både lengre og tyngre enn de som har stått der siden 2004.

- Den infrastrukturen vi skal bygge, omfatter 26 turbinfundamenter med oppstillingsplasser, inntil tolv kilometer nye internveier, intern kabling og nye service- og transformatorbygg. Servicebygg og ny transformatorstasjon samlokaliseres med bygningene i den etablerte vindparken, opplyser Hansson.

Kontrakten er tildelt Peab etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Arbeidet skal være ferdigstilt mot slutten av 2018, og vindparken vil være klar for montasje av vindturbiner våren 2019.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS