Bård Nyland er prosjektleder for utbyggingsprosjektet E6 Helgeland.
Bård Nyland er prosjektleder for utbyggingsprosjektet E6 Helgeland.

Hæhre har fått beskjed: - Bygg til Saltfjellet

Statens vegvesen har gitt Hæhre Entreprenør beskjed om å bygge ny E6 helt til Saltfjellet.

Publisert Sist oppdatert

De to nordligste parsellene i prosjektet E6 Helgeland nord er såkalte opsjonsparseller, som betyr at de kan bli tatt ut av pakken dersom pengene ikke strekker til.

Ettersom prosjektet har vist seg dyrere å gjennomføre enn forutsatt i utgangspunktet, har det lenge vært usikkert om de siste to parsellene ville bli bygget. Men nå har Samferdselsdepartementet gitt melding om at det bare er å sette i gang.

- Dette var en svært gledelig beskjed å få, og vi har nå gitt entreprenør Hæhre grønt lys for bygging. Poenget med kontraktsformen vi har valgt i prosjektet E6 Helgeland, har vært å kunne bygge langt og sammenhengende, og på den måten sikre en kostnadseffektiv utbygging. Nå får vi gjort nettopp det, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Billigst nå

Parsellene Krokstrand sentrum og Krokstrand-Bolna strekker seg over til sammen 13 km. Ifølge Nyland er det mye penger å spare på å realisere dem nå.

- De ville trolig kostet det dobbelte på et senere tidspunkt. Stordriftsfordelene i et prosjekt som dette er åpenbare: Hæhre har allerede både folk og maskiner på Helgeland. Derfor er det definitivt best å bygge alt med en gang, sier Nyland.

Samferdselsdepartementet skriver i et brev til Vegdirektoratet at de tar sikte på å legge frem en ny sak for Stortinget om et revidert bompengeopplegg så snart som mulig.

E6 Helgeland

Utbyggingsprosjektet E6 Helgeland strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Saltfjellet i Rana kommune, en strekning på ca. 260 kilometer. Statens vegvesen skal sammen med entreprenørene bygge og utbedre i alt 143 kilometer europavei, fordelt på tre delprosjekter.

I delprosjektet E6 Helgeland nord gikk spaden i jorda i september 2015. Delprosjektet skal være ferdig høsten 2019.

STILLING LEDIG: