NRC Group skal bytte ut de to eksisterende ferjekai-bruene for biltrafikken ved Moss ferjeleie med nye bruer.
NRC Group skal bytte ut de to eksisterende ferjekai-bruene for biltrafikken ved Moss ferjeleie med nye bruer.

Kaioppdrag i havn

NRC Group skal oppgradere kaier for Norges største ferjeforbindelse.

Publisert Sist oppdatert

NRC Group er tildelt oppdraget med å oppgradere ferjekaiene i Moss. Moss ferjeleie er en del av riksveinettet mellom Moss og Horten, og er landets travleste ferjeforbindelse målt i antall biler.

Statens vegvesen har tildelt NRC Groups datterselskap, Alti bygg og anlegg, oppdraget med å oppgradere ferjekaiene i Moss. Moss ferjeleie har to ferjekaier som skal oppgraderes. I hovedsak består prosjektet av å bytte ut de to eksisterende ferjekai-bruene med nye bruer, bygge nye landkar, fundamentere nye heisetårn, bytte ut hydraulikkaggregater. I tillegg kommer alle fendere langs Værebrygga, samt at terminalbygget på Lingekaia skal rives. I tillegg er det lagt inn en opsjon på ny dykdalb, inkludert en ny gangbru i stål.

Ferjeforbindelsen, som årlig transporterer i overkant av fem millioner mennesker, vil være trafikkert under hele anleggsperioden. I anleggsperioden skal ferjene og all trafikk via kaianlegget gå uforstyrret via kaia som ikke er under oppgradering.

Arbeidet vil foregå i vinterhalvåret, fra oktober til påske, slik at forbindelsen kan operere med full kapasitet i sommersesongen, når trafikken er størst. Oppgraderingen skal starte på kai 1 og være ferdigstilt og testkjørt i en lengre periode før oppgradering av kai 2.

Prosjektet er planlagt påbegynt i oktober denne høsten, med forventet ferdigstilling i april 2019. Kontrakten har en verdi på ca. 44 millioner kroner.