Tilbudsåpning: Byggeleder Olaf Rovik (stående) åpner innsendte tilbud. Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene, og prosjektleder Hanne Louise Moe kontrollerer beløpene. Byggeleder Martin Engum (t.h.) fører protokollen. Flere entreprenører var også til stede på åpningen.
Tilbudsåpning: Byggeleder Olaf Rovik (stående) åpner innsendte tilbud. Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene, og prosjektleder Hanne Louise Moe kontrollerer beløpene. Byggeleder Martin Engum (t.h.) fører protokollen. Flere entreprenører var også til stede på åpningen.

På promillene løs på tilbudsåpning

Det laveste tilbudet var 0,7 promille lavere enn nest laveste i prosjekt på tilbudsåpning på prosjekt til over en kvart million.

Publisert Sist oppdatert

Mange entreprenører leverte tilbud da Statens vegvesen lyste ut to nye veiprosjekter på Fosen i Trøndelag.

De to prosjektene, er 4,6 kilometer ny fylkesvei 723 i Åfjord mellom Ryssdalen og Herfjord, som erstatter en rasfarlig strekning, og ny tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden på fylkesvei 14 i Roan.

- Fem entreprenører leverte tilbud på ny fylkesvei 723 og seks på tunnelen i Roan. Vi er godt fornøyd med antall tilbud på jobbene. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

På fylkesvei 723, var Johs. J. Syltern 183.945 kroner lavere enn Bertelsen & Garpestad. Syltern var også lavest på fylkesvei 14-kontrakten.

Fv. 723 Herfjord-Ryssdalen

Ny fylkesvei 723 skal erstatte en rasutsatt strekning forbi Ryssdalen og Rapet mellom Kvenndalsfjellet og Herfjord i Åfjord kommune.

Prosjektet består av 3,2 kilometer vei i dagen, Ryssdalstunnelen (lengde 760 meter), Herfjordstunnelen (lengde 590 meter) og Ryssdalsbrua (lengde 145 meter), totalt 4,6 kilometer.

Prosjektet er finansiert med statlige rassikringsmidler, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statkraft og Åfjord kommune.

Disse fem entreprenørene leverte tilbud:

 • Tore Løkke - 288.297.802 kr
 • AF Lemminkainen – NRCRE - 323.231.354 kr
 • Aldesa - 316.536.611 kr
 • Bertelsen & Garpestad - 279.546.603 kr
 • Johs. J. Syltern - 279.362.658 kr

Fv. 14 Sumstad-Hellfjorden

Den nye tunnelen mellom Sumstad og Hellfjorden på fylkesvei 14 i Roan blir ca. 550 meter lang. Ny tunnel vil redusere dagens strekning med ca. en kilometer og veistandarden vil heves betraktelig. I tillegg vil tidligere problem med ras og perioder med stengt vei reduseres.

I tillegg til tunnelen, innebærer prosjektet å bygge i underkant av en kilometer vei i dagen. Veien skal ha en bredde på 7,5 meter. Fartsgrensen blir 80 km/t.

Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Disse seks entreprenørene leverte tilbud:

 • Flage Maskin - 119.797.041 kr
 • Bertelsen & Garpestad/Metrostav - 109.487.956 kr
 • AF Lemminkainen - 131.183.868 kr
 • Johs. J. Syltern /Kruse Smith - 99.815.218 kr
 • Aldesa - 116.701.690 kr
 • Tore Løkke - 111.064.905 kr

Oppstart anleggsarbeid i løpet av høsten

- Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av oktober, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i månedsskiftet oktober/november, sier Moe.

Ny fylkesvei 723 skal stå ferdig høsten 2019, mens ny fylkesvei 14 skal være ferdig innen utgangen av 2018.