Styret i Moelven Norsälven AB vurderer en nedleggelse av sagbruket.
Styret i Moelven Norsälven AB vurderer en nedleggelse av sagbruket.

Moelven Norsälven AB kan bli nedlagt

Første halvdel av 2017 har selskapet en positiv utvikling. Men styret har ikke tro på at det har livets rett kommende år.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Moelven Norsälven AB vurderer en nedleggelse av sagbruket. Bakgrunnen er at investeringsbehovene i anlegget er veldig store.

Styreleder i bedriften, divisjonssjef Anders Lindh i Moelven Timber, sier at selv med betydelige investeringer er det trolig ikke mulig å få til et fremtidsrettet og lønnsomt anlegg.

- Det er aldri med lett hjerte at vi vurderer å legge ned en bedrift. Dessverre har Moelven Norsälven i dag en meget lav teknisk status og krever løpende store vedlikeholdstiltak for å holde driften i gang, sier Lindh.

44 ansatte

Representanter for de ansatte er formelt kalt inn til MBL-forhandlinger etter § 19. Forhandlingene er innledet. Det er 44 ansatte som står i fare for å miste jobben.

Selskapet omsetter årlig for i underkant av 200 millioner svenske kroner.

Lindh forteller at virksomheten ved Moelven Norsälven er forsøkt holdt i gang så lenge som mulig.

- Vi ser at det nå er et tidsspørsmål hvor lenge driften kan fortsette på en forsvarlig måte uten å sette inn utbedringstiltak i form av store investeringer, forklarer Lindh.

Positivt hittil i 2017

Hittil i år har resultatutviklingen ved bedriften imidlertid vært relativt positiv.

- Men dette må sees i lys av at konjunkturene for svensk sagbruksindustri er den beste på ti år. Under ett har selskapet i femårsperioden 2012-2016 gått med underskudd, sier Lindh.

Store investeringsbehov

Lindh sier at investeringsbehovet totalt vil beløpe seg til minst 70 millioner svenske kroner de nærmeste tre årene for å ha et håp om forsvarlig drift.

- Vi tror likevel at dette ikke vil gi tilstrekkelig lønnsomhet over tid.

Satser i Karlskoga og Torsby

To andre store sagbruk i Sverige - Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB - er midt i et utviklingsprogram med metodeforbedringer, investeringer og organisasjonsutvikling.

- Disse to bedriftene vil få en økt produksjonskapasitet som vil kunne kompensere det produksjonsbortfallet som en eventuell nedlegging av Moelven Norsälven vil medføre, sier Lindh.

Moelvens totale produksjon av skurlast skal i følge Lindh kunne opprettholdes på samme nivå samtidig som effektiviteten og lønnsomheten økes.

- Kunder og leverandører skal derfor ikke bli berørt ved en eventuell nedlegging av Moelven Norsälven og omstrukturering av virksomheten, sier Lindh.