Busengdal Transport AS var lavest på første forberedende anleggskontrakt før bygging av ny fylkesvei 659 Nørdøyveien. Her er en av deres trekkvogner avbildet under Transportmessa på Gardermoen 5. september 2013.
Busengdal Transport AS var lavest på første forberedende anleggskontrakt før bygging av ny fylkesvei 659 Nørdøyveien. Her er en av deres trekkvogner avbildet under Transportmessa på Gardermoen 5. september 2013.

Åpnet de første tilbudene på Nordøyveien

Seks entreprenører har levert tilbud på den første kontrakten.

Publisert Sist oppdatert

Ny fylkesvei 659 Nordøyveien skal gi fastlandsforbindelse til ca. 2900 mennesker, og binde ca. 10.000 innbyggere i kommunene Haram og Sandøy (Møre og Romsdal) nærmere sammen.

Prosjektet har en beregnet totalkosnad på 3,8 milliarder kroner. Anleggsstart er høsten 2017. Antatt åpning av den nye veien er i 2023.

Det skal lyses ut fire kontrakter på forberedende arbeider til fylkesveibyggingen. Den første av disse er kontrakten er på bygging av vei og riggområde på Skjeltene:

  • Kjøp og utlegging av 35 000 kubikkmeter sprengt stein
  • Asfaltering
  • Lukkede rørgrøfter

Disse kom med tilbud:

Entreprenør

Tilbud

Busengdal Transport AS

9 760 594 kr

Contexo AS

23 049 035 kr

K.A. Aurstad AS

9 804 335 kr

Lesja Bulldozerlag AS

13 896 405 kr

Veidekke Entreprenør AS

12 073 759 kr

Volda Maskin AS

12 536 525 kr

- Vi er veldig godt fornøyde med konkurransen. Nå skal vi gå igjennom dokumentasjonen og kontrollregne alle tilbudene før vi velger entreprenør. Planen er å skrive kontrakt i midten av september, sier prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen.

Anleggsstarten blir etter planen i begynnelsen av oktober.

Fristen for å levere tilbud på de andre forberedende kontraktane er:

  • Forskjæringer Austnes og Longva: 31. august
  • Forskjæringer Fjørtofta: 4. september
  • Forskjæringer Myklebust: 7. september