PANELDEBATT: Deltakerne i paneldebatten. Samferdselsminister Ketil Solvil-Olsen (FrP), Nicolay Astrup (H), Geir Pollestad (SP), Sverre Myrli (AP) og Trond Johannesen (MEF).
PANELDEBATT: Deltakerne i paneldebatten. Samferdselsminister Ketil Solvil-Olsen (FrP), Nicolay Astrup (H), Geir Pollestad (SP), Sverre Myrli (AP) og Trond Johannesen (MEF).

Nye Veier-kjeft har stilnet

ARENDAL(AT.no): Det var fryd og gammen da politikere fra en rekke partier diskuterte Nye Veier på et MEF-arrangement i Arendal onsdag i Arendalsuka.

Publisert Sist oppdatert

Verken Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) eller opposisjonen klarte å trekke opp så mange negative effekter fra prestisjeprosjektet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) som selv deltok i debatten.

Lokalet på Clarion Hotel Tyholmen i sentrum av Arendal var smokk fullt på MEF-arrangementet. Avtroppende MEF-direktør Trond Johannesen innledet med at MEF aldri har sett så høy aktivitet for sine over 2000 medlemsbedrifter rundt i landet.

Deretter fikk Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland ti minutter til å oppsummere hvordan det går med Solvik-Olsens prosjekt. Hovland hevder kostnadene på Nye Veier-prosjektene er redusert med 20% og at entreprenørene får stordriftsfordeler ved at prosjektene er stå store. Den største Nye Veier-kontrakten er på 3,2 milliarder kroner. Den gikk til AF på E18 like ved Arendal der MEF-møtet ble arrangert.

- 50 lokale entreprenører

- Entreprenørene får stordriftsfordeler ved at de kan bygge mer effektivt, gjenbruke materialene, reduksjon av dyre elementer som bruer og tunneler ved å gjøre disse så korte som mulig. Alt dette innvirker også positivt på miljøet, sa Dahl Hovland.

INNLEDNING: Ingrid Dahl Hovland ga innledningsvis en oppsummering av hva Nye Veier har fått til så langt.
INNLEDNING: Ingrid Dahl Hovland ga innledningsvis en oppsummering av hva Nye Veier har fått til så langt.

Hun fremhevet også viktighetsgraden av å benytte teknologi og innovasjon til å kunne bruke kortreiste produkter. På det nevnte E18-prosjektet, er det involvert 50 lokale entreprenører og leverandører, og at hele én tredel av verdiskapningen kommer nærområdet til gode.

- Da jeg var her i fjor, fikk jeg kjeft for at Nye Veier har for store kontrakter. Det vi har sett, er at det var riktig å gjøre det slik, sier Dahl Hovland.

Samferdselsministeren kunne neppe vært mer enig. Ketil Solvik-Olsen fikk etablert det statlige utbyggingsselskapet, og minnes at ikke alle omfavnet idéen hans.

- Jeg er stolt av hva Nye Veier har fått til, og de har levert bedre enn hva jeg hadde håpet på. Da jeg snakket om Nye Veier i 2015, ble det sagt at dette ville sette veibyggingen flere tiår tilbake i tid. Alle de store kontraktene har gått til norske entreprenører, stikk i strid med det mange trodde, sier Solvik-Olsen.

Blått prosjekt

- Det har vært en imponerende fart, og det har gått raskere enn forventet. Man får bygge langt, og standardisering gjør at man får gode løsninger, sier Nicolay Astrup fra Høyre.

At de to er enige, er i grunn ikke så overraskende all den tid Nye Veier er etablert av den Blå-Blå regjeringen (Høyre og Fremskrittspartiet).

- Før vi trekker konklusjoner, bør vi vente til vi ser noe ferdig vei, sier SP-toppen Geir Pollestad som også er leder av næringskomitéen på Stortinget.

SP vil beholde Nye Veier AS

Senterpartiet har gitt uttrykk for å legge ned Nye Veier, men Pollestad, som i debatten i Arendal innrømmet at det er mye bra med Nye Veier, ga ikke noe inntrykk av at dette er hans eller partiets holdning nå.

- Men vi skal sørge for at Nye Veier blir enda raskere og mindre byråkratisk når vi kommer i regjering, sa han.

Pollestad ga også uttrykk for at modellen med å trekke inn entreprenørene tidlig i planleggingsfasen på de store prosjektene, også burde være moden for mindre prosjekter som tiltrekker seg mindre entreprenører.

- Mye anleggs-arbeid uansett regjering

- Vår skepsis da Nye Veier ble etablert var at Norge ikke trenger to Statens vegvesen, og så vidt meg bekjent er det ikke blitt færre ansatte i Statens vegvesen etter at Nye Veie kom. Det gjøres mye bra i Nye Veier, men det går an å standardisere mer, sier Arbeiderpartiets Sverre Myrli.

Han er glad på vegne av anleggsbransjen i Norge at aktiviteten er høy, men gir ikke Solvik-Olsen æren for det hele.

- Det ble gjort mye bra i den forrige regjeringen (rød-grønn), det gjøres mye bra av denne regjeringen og uansett hvem som danner den neste regjeringen vil det bli mye å gjøre i anleggsbransjen de kommende årene, sier Myrli.

Opptatt av mindre entreprenører

Debatten videre satt løst, men oppsummert kort fikk man et inntrykk av at det er «lite å arrestere Nye Veier på» uansett hvem som hadde ordet.

- Dette er fantastisk. De samme folkene som kjeftet på meg for to år siden, sitter nå og skryter av Nye Veier, sa Solvik-Olsen.

Heller ikke MEF hadde mye å innvende på det statlige utbyggingsselskapet. Adm. direktør Trond Johannesen sier det er en misoppfattelse at MEF er kritiske til Nye Veier, men han påpekte at forbundet til maskinentreprenørene er opptatt av at også mindre entreprenører får muligheten til å kjempe om hovedentrepriser.

Han oppfordret Nye Veier-sjefen til å ha det i bakhodet når nye kontrakter lyses ut.

- Vi har ikke bare de store kontraktene. Vi har også en rekke mindre kontrakter på veier rundt de store prosjektene som er tilpasset det lokale markedet, sier Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland til AT.no.