Beitstadsundbrua blir 580 meter lang og elleve meter bred. Nordre ende skal brua breddeutvides pga. venstresvingefelt og siktkrav i kryss med fylkesvei 720.
Beitstadsundbrua blir 580 meter lang og elleve meter bred. Nordre ende skal brua breddeutvides pga. venstresvingefelt og siktkrav i kryss med fylkesvei 720.

Nå er tiden for å komme med tilbud

Jobben med å bygge ei 580 meter lang bru ble lyst ut fredag 11. august.

Publisert Sist oppdatert

Ny fylkesvei 17 i Steinkjer og Verran skal krysse Beitstadsundet via ei bru. Fredag 11. august ble konkurransegrunnlaget for Beitstadsundbrua lyst ut.

- Det er en milepæl for oss å lyse ut denne kontrakten, og vi har lagt ned mye jobb i konkurransegrunnlaget. Nå håper vi at interessen i markedet er stor, sier prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad.

Fristen for å levere tilbud er satt til kl. 12.00, 25. september. 

580 meter lang stålkassebru

Beitstadsundbrua blir ei 580 meter lang stålkassebru, med betongdekke i seks spenn.  Den skal fundamenteres med rammede stålrørpeler til faste masser eller berg. Brua har en bredde på elleve meter, og nordre ende av brua skal breddeutvides på grunn av venstresvingefelt og siktkrav i kryss med fylkesvei 720.

Entreprisen som nå er lyst ut omfatter bygging av den nye brua, tilhørende elektroarbeid, asfaltering samt montering av rekkverk og lysmaster.

Prosjektet fylkesvei 17 og fylkesvei 720 Dyrstad-Sprova-Malm er delt inn i fem entrepriser. Fylkesvei 17 Beitstadsundbrua er en av disse fem. Frist for å ferdigstille brua er satt til høsten 2019, opplyser Statens vegvesen.