DB Schenkers nye salgs- og markedsdirektør, Peter Stangeland, er visjonær når han snakker om å samle Europa til ett landtransportområde.
DB Schenkers nye salgs- og markedsdirektør, Peter Stangeland, er visjonær når han snakker om å samle Europa til ett landtransportområde.

- Vi samler Europa

DB Schenker samler Europa til ett landtransportområde med nye markedsfremstøt. 

Publisert Sist oppdatert

DB Schenkers nye salgs- og markedsdirektør, Peter Stangeland, forteller om et unikt europeisk stykkgodsprodukt som lanseres 1. september.

– Vi samler Europa. DB Schenker har det raskest voksende nettverk og er nr. 1 i europeisk landtransport. Vårt nye tilbud vil styrke denne posisjonen ytterligere.

Miljø i fokus

Transportplanlegging og moderne kjøretøyteknologi står sentralt i DB Schenkers arbeid med å redusere miljøbelastningen fra godstransport på vei. Selskapet fremhever direkte forbindelser mellom avsender og mottaker som det mest fornuftige alternativet for fullastede lastebiler.

DB Schenkers leverandører krever bruk av moderne biler med lavest mulig utslipp. Derfor benytter logistikkselskapet høyeste Euroklasser på sine kjøretøy. Målet er å bruke mest mulig EURO 5 og 6 lastebiler.

Konsernet tester stadig ut nye teknologier og drivstoff, som for eksempel hybridmotorer og biodiesel, slik at du kan bruke den nyeste og mest miljøvennlige teknologien på markedet. I tillegg analyserer hvert nasjonale DB Schenker datterselskap i hvilken grad lastekapasiteten kan økes ved mer energieffektiv transport, for eksempel ved hjelp av høy-kapasitet utstyr som vekselflak og tilhengere.

I Champions League

– Skal vi fortsette å være markedsleder og delta i Champions League må vi spille høyt på banen for å bidra med løsninger til trender og utvikling, understreker Stangeland.

DB Schenkers nye stykkgodstilbud (System Freight) gir kundene flere fordeler som spesifikke fremføringstider til og fra de fleste europeiske land. Den nye løsningen har høy leveringskvalitet med daglige avganger, raske ledetider, faste fremføringstider, dør-til-dør løsninger, mindre CO2-utslipp og avanserte e-tjenester.

Stykkgodssendinger vil også ha en premium- og en standardløsning. Premium representerer en raskere fremføring, større fleksibilitet og mulighet for forhåndsvarsling, mens standardløsningen gir raskere fremføring enn dagens løsning og bedre leveringskvalitet.

Web-basert godstransport

- Et sammenvevd nettverk med nye elektroniske løsninger for landtransport vil også gagne norske importører og eksportører, forteller Stangeland som representerer en logistikkgigant med et finmasket nettverk med 700 kontorer i 38 europeiske land.

Med den nye web-baserte plattformen for godstransport, Drive4Schenker, forenkler DB Schenker sendingsprosedyren samtidig med at en får en totaloversikt over kundesendinger.

- Digitalisering for kundene er stikkordet, sier Stangeland.

Dette vil igjen bidra til redusert tomkjøring og sørge for fulle lastebiler i begge retninger.

– DB Schenker er imidlertid godt rustet til å møte fremtiden med fremtidsrettede løsninger, og har i flere år jobbet med digitalisering, kunstig intelligens og ulike automatiseringsprosjekter. Det være seg robotisering av lager og selvkjørende kjøretøy og fartøy. Selvkjørende biler og lastebiler er allerede på markedet, sier Stangeland.