Det blir bedre kår for trailersjåfører i Østfold. Bildet er fra en rasteplass lange E45 i Danmark.
Det blir bedre kår for trailersjåfører i Østfold. Bildet er fra en rasteplass lange E45 i Danmark.

Bedre kår for trailersjåfører

Borg havn, Fredrikstad kommune og Circle K har inngått avtale om å bygge parkeringsplass for 15-20 trailere ved Circle K på Østsiden.

Publisert Sist oppdatert

Stasjonsleder Leni Fjeld ved Circle K forteller til Fredrikstad Blad (FB) at det er planlagt byggestart i september eller oktober.

Den etterlengtede oppstillings- og parkeringsplassen innebærer også at trailersjåførene får lett tilgang til den døgnåpne stasjonen.

Teknisk sjef Pål Erling Johnsen ved Borg Havn sier til FB at det er et gammelt ønske som nå blir oppfylt.

- Vi er glad for at avtalen er på plass. Mange av trailersjåførene som henter og leverer varer ved Borg Havn har etterspurt en egen parkeringsplass på Øra. Sjåførene trenger et sted å parkere for å oppfylle kravene til hviletid. Flere må også overnatte nær havna. Nå får sjåførene et langt bedre tilbud. Å få samlet trailerne på ett sted er også positivt for industriområdet på Øra. Vi unngår spredt parkering, sier Johnsen.

Øker godskapasiteten

Borg Havn skal øke godskapasiteten, og med utvidelsen av farleden vil trailertrafikken stige i årene som kommer. Dermed blir det også større behov for en egen parkeringsplass nær havna. 

Johnsen sier at finansieringen av parkeringsplassen skal skje gjennom et spleiselag, hvor både Fredrikstad kommune og Borg Havn er med. Fredrikstad kommune eier en del av tomten.