Snunisje inne i Tjernfjelltunnelen.
Snunisje inne i Tjernfjelltunnelen.

Halvveis i Tjernfjelltunnelen

- Nå har vi akkurat passert 1615 meter og er dermed halvveis igjennom fjellet, sier byggeleder Frank Helgesen i Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Sju måneder etter første salve, kan Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør notere seg halvveis igjennom den 3230 meter lange Tjernfjelltunnelen på riksvei 77 i Saltdal (Nordland). Arbeidene startet på E6-sida i vest, men fra juni og i noen måneder fremover er det tunneldriving også fra Junkerdalssiden.

- Vi regner med at gjennomslaget skjer i løpet av første kvartal i 2018. Etter dette er det mye som gjenstår, så trafikantene må vente til høsten 2019 før de kan få kjøre igjennom, understreker Helgesen.  

Når det er hull igjennom fjellet skal det jobbes med vann- og frostsikring, veibygging og elektroinstallasjoner. Når alt sikkerhetsutstyr er på plass må dette testes, og det skal også bygges vei på begge sider før tunnelen kan åpne for trafikk.

Fakta om prosjektet:

 • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang.
 • Fartsgrensen i tunnelen blir 80 km/t.
 • Stigningen er 4 %.
 • Tunnelen får 8,5 meter kjørebredde, lys, ventilasjon, snu-nisje og flere havarilommer.
 • Når tunnelen åpnes, blir den gamle veien stengt for biltrafikk.
 • Den gamle veien vil være anbefalt sykkelrute på sommerstid. 
 • På Junkerdalssida skal det etableres forskjæring og bygges 480 meter vei som tilknytning til eksisterende rv. 77.
 • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av dette krysset. Det skal også lages vegtilknytning til gammel rv. 77.
 • Masser legges ut i veifylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg skal massene legges i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.
 • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde arbeidene med forskjæring og riggplass for tunnelarbeidene i februar–april 2016.
 • Hæhre Entreprenør bygger tunnelen og vei på begge sider, med start i oktober 2016.
 • Første salve gikk i november 2016.
 • Tunneldrivingen var kommet halvveis i juli 2017
 • Det forventes gjennomslag første kvartal i 2018, og da blir det arbeid med vann- og frostsikring, veibygging og elektroinstallasjoner.
 • Anleggsarbeidet skal etter planen være fullført høsten 2019.